Makroekonomický kalendár

Ekonomický kalendár s aktuálnou hodnotou (actual), odhadom (forecast) a predošlou hodnotou (previous).

Real Time Economic Calendar provided by Investing.com.

Ekonomický kalendár a jeho význam

Ekonomický kalendár je prehľad o nadchádzajúcich ekonomických udalostiach, ako sú rôzne ekonomické ukazovatele (CPI, index ISM, HDP..) či rozhodnutia centrálnych bánk o úrokových sadzbách. Pri každej udalosti je okrem času zverejnená aj odhadovaná hodnota, predošlá hodnota a po zverejnení aj aktuálna hodnota. Taktiež je tu označený stupeň dôležitosti správy.

Udalosti označené týmto symbolom (tri hlavy býka) sú najdôležitejšie a po zverejnení môžu výrazne zahýbať trhmi.

Udalosti označené symbolom jednej hlavy býka sú najmenej dôležité a je pravdepodobné, že budú mať na trhy a ceny aktív minimálny vplyv.

Ekonomický kalendár patrí k dôležitým nástrojom obchodníkov a investorov. Obzvlášť veľký význam má pre tých obchodníkov, ktorí využívajú fundamentálnu analýzu. Po zverejnení dôležitých ukazovateľov a udalostí, ako sú napr. rozhodnutia o úrokových sadzbách, vývoj inflácie alebo NFP report v USA, sa na trhoch zvýši volatilita. Správy tak dokážu výrazne zahýbať finančnými trhmi, preto by ich nemali prehliadať ani obchodníci zaoberajúci sa technickou analýzou.