Obchodovanie na burze

Chcete vedieť, o čom je obchodovanie na burze? Zaujíma vás burza a svet peňazí? Potom ste tu správne.

V tejto sekcii si burzu podrobne rozoberieme a povieme si o nej všetko, čo potrebujete vedieť.

Hneď na úvod si povedzme, že poznáme viaceré druhy obchodovania.

 • Obchodovanie s akciami – nákup a predaj akcií firiem, napr. Meta, Coca Cola, IBM
 • Forex trading – nákup a predaj menových párov (EUR/USD, USD/JPY..)
 • Obchodovanie komodít – obchodovanie s ropou, zlatom, poľnohospodárskymi komoditami
 • Obchodovanie s ETF
 • Obchodovanie s opciami, CFD
 • Kryptomeny (obchodovanie s virtuálnymi menami)

Aby ste na burze mohli začať obchodovať, potrebujete brokera. Broker je maklér, ktorý vám sprostredkováva obchody, čiže je to sprostredkovateľ, ktorý na finančnom trhu zrealizuje vaše BUY/SELL objednávky. S výberom správneho brokera vám môže pomôcť aj toto porovnanie brokerov.

Obchody sa najčastejšie zadávajú cez obchodnú platformu. Niektorí brokeri majú vlastnú platformu, no najrozšírenejšou, najmä čo sa týka forexu, je platforma Metatrader 4.

Veľkou výhodou obchodovania na burze je, že môžete obchodovať odkiaľkoľvek, čiže nie ste viazaný na jedno miesto. V podstate vám stačí dobrý notebook a stabilné internetové pripojenie, takže viete pracovať z pohodlia domova či z domčeka pri pláži.

Čo je to burza

Pod pojmom burza rozumieme trh, na ktorom dochádza k obchodovaniu s určitým aktívom, ako sú akcie, komodity, dlhopisy a rôzne iné finančné inštrumenty.

Je to miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt po danom aktíve, či už je to akcia firmy, alebo komodita ako ropa alebo zlato. Hlavnou funkciou burzy je zabezpečiť spravodlivé a riadne obchodovanie, čiže spárovať všetky objednávky kupujúcich a predávajúcich.

Známymi burzami je napr. NYSE, čo je burza s akciami v New Yorku. Medzi veľké komoditné burzy patrí CME alebo Nymex.

Pri forexe (menový trh) nehovoríme o burze, pretože to nie je centralizovaný, ale decentralizovaný trh (o tom v časti o forexe). Finančné trhy sú dnes už sofistikované a obchodovanie sa uskutočňuje na elektronických burzách.

Tvorba ceny

Cena aktív sa na finančných trhoch stanovuje pôsobením ponuky a dopytu (predávajú vs. kupujúci). Pokiaľ je na trhu viac predávajúcich ako kupujúcich, cena aktíva klesá.

Napríklad firma ohlási zlé výsledky a obchodníci sa rozhodnú jej akcie predať. Na trhu prevyšuje ponuka nad dopytom a cena akcií oslabuje.

Na ponuku a dopyt má vplyv viacero faktorov: ekonomické ukazovatele, politická situácia, úrokové sadzby, centrálne banky a ich politika, taktiež počasie (pri komoditách) alebo kvartálne výsledky firiem (pri akciách).

Často sa na burze stretnete s označením býci a medvede – býkmi sa označujú kupujúci, čiže tí, ktorí špekulujú na rast ceny. Medveďmi sú označovaní predávajúci, tí, čo vsádzajú na pokles ceny.

burza - medveď vs. býk
Burza – medveď vs. býk

Účastníci trhu

Obchodovania na burze sa zúčastňuje viacero subjektov. Často môžeme počuť o tzv. veľkých hráčoch, čo sú veľké banky a hedžové fondy.

Malými „hráčmi“ sme my, retailoví obchodníci, ktorých je síce počtom najviac, no disponujeme najmenším objemom kapitálu. Medzi hlavné subjekty patria:

 • Centrálne banky (americký FED, Európska centrálna banka, Bank of England..)
 • Komerčné banky (Citi, JP Morgan, Deutsche Bank..)
 • Poisťovne, fondy
 • Hedžové fondy
 • Štátne inštitúcie
 • Veľké firmy
 • Brokeri
 • Individuálni obchodníci
obchodovanie na burze
Obchodovanie na burze – forex

Obchodné príkazy

Predtým, ako sa vrhnete na obchodovanie na burze, je dobré poznať všetky obchodné príkazy. Existujú okamžité objednávky BUY market a SELL market, pri ktorých dochádza k plneniu okamžite za aktuálnu trhovú cenu a potom sú tu čakajúce objednávky – tie sa aktivujú vtedy, keď sa trhová cena dostane na cenu zadanú v čakajúcej objednávke.

Buy market – nákup aktíva za aktuálnu trhovú cenu

Sell market – predaj aktíva za aktuálnu trhovú cenu

Buy stop – čakajúca objednávka na cene, pri ktorej chceme zrealizovať nákup (buy). Čiže pokiaľ je aktuálna cena určitého aktíva 10 USD a my chceme toto aktívum nakúpiť pri cene 15 USD (pretože počítame s ďalším rastom ceny), zadáme objednávku buy stop na tejto cene.

Sell stop – čakajúca objednávka na cene, pri ktorej chceme otvoriť sell pozíciu.

Buy limit – túto čakajúcu objednávku zadávame vtedy, ak si myslíme, že cena klesne na určitú hladinu a odtiaľ začne stúpať. Ak je cena aktíva 120 USD a očakávame, že cena klesne na 100 USD a odtiaľ pôjde opäť nahor, zadáme príkaz buy limit.

Sell limit – opak buy limit – ak obchodník očakáva, že cena vzrastie na určitú cenu a následne začne klesať.

Screen: Zadávanie čakajúcich objednávok v obchodnej platforme Metatrader 4

obchodovanie - obchodné príkazy
Zadávanie čakajúcich objednávok v obchodnej platforme

Stop-loss – obchodný príkaz, ktorým stanovujeme maximálnu možnú stratu. Ak nakupujeme aktívum na cene 80 dolárov a chceme riskovať maximálne 10 dolárov, stop-loss stanovujeme na cene 70 dolárov. Keď sa sem cena dostane, naša pozícia sa ukončí a vyhodí nás z nej so stratou 10 USD.

Take profit – týmto príkazom určujeme cenu, pri akej sa má realizovať náš zisk. Ak nakupujeme za 80 dolárov a chceme zisk 10 USD, take profit zadávame na úrovni 90 USD. Keď sa sem cena dostane, naša pozícia sa uzavrie.

Obchodovanie s akciami

Pod pojmom akcia rozumieme podiel v akciovej spoločnosti. Keď sa firma stáva verejne obchodovateľnou (cez tzv. IPO – prvotná verejná ponuka akcií) je možné jej akcie nakúpiť na akciovom trhu. Ak firma vydá 100-tisíc akcií a vy z nich nakúpite 2000 akcií, potom máte v tejto firme podiel 2%.

Kedysi boli akciové burzy fyzickými miestami, dnes sú už burzy virtuálne a tvorí ich sieť počítačov, v ktorých sa objednávky spárujú automaticky a všetky pohyby sú zaznamenané elektronicky. Prvé akciové trhy sa objavili v Európe v 16-17. storočí a nachádzali sa v prístavných mestách.

Keď akciová spoločnosť vstúpi na burzu, jej akcie sa stávajú verejne obchodovateľnými, takže ich môžeme do svojho portfólia nakúpiť aj my. Môžete tak nakúpiť akcie firiem ako Coca Cola, Google, Facebook alebo BMW. Keď akciu nakúpite napr. za 40 dolárov a jej cena bude o dva mesiace 50 USD, vašim zárobkom bude 10 USD na akciu.

Ako sme si už uviedli vyššie, pre obchodovanie na burze potrebujete sprostredkovateľa. To platí aj pri akciách. Vašim maklérom môže byť banka, prípadne nejaký broker, ktorý obchodovanie s akciami umožňuje.

Za sprostredkovanie obchodu platíte poplatok, jeho výška sa líši podľa brokerov. Pri akciách platíte poplatok za obchod/transakciu, čiže poplatok aj pri nákupe a taktiež aj pri predaji.

Na cenu akcií majú vplyv mikrofundamenty aj makrofundamenty. Investor, ktorý sa zameriava na investovanie do akcií, sleduje zdravie danej akciovej spoločnosti (rast tržieb, zisku, zadlženosť), konkurenciu, trh na ktorom pôsobí či plány spoločnosti (uvedenie nového produktu, znižovanie počtu zamestnancov..).

Na vývoj akcií vplýva aj makroekonomická situácia, a to vývoj úrokový sadzieb v krajine, ekonomické projekcie či politická (ne)stabilita.

Napríklad: pokiaľ si myslíte, že aktuálna trhová cena je nízka a nezodpovedá vnútornej hodnote, pričom spoločnosť je zdravá a vykazuje rast tržieb, môžete vsádzať na rast ceny akcií a to tým, že ju nakúpite  (BUY). Ako si vysvetlíme nižšie, môžete voliť rôzne prístupy k obchodovaniu.

Akcie – základné pojmy

Akcionár – vlastník akcie, ktorý má právo podieľať sa na zisku firmy (dividenda) a taktiež právo podieľať sa na riadení a likvidačnom zostatku.

Dividenda – podiel na zisku, ktorý akciová spoločnosť vypláca akcionárom. Spoločnosti ju vyplácajú väčšinou 1x ročne, v USA to môže byť kvartálne.

Kmeňové akcie – ide o najrozšírenejší typ akcií. Ich vlastník (akcionár) má právo podieľať sa na zisku spoločnosti, zúčastniť sa na valnom zhromaždení a tiež na likvidačnom zostatku.

Prioritné akcie – ide o akcie, s ktorými sa spája prednostné právo na výplatu dividendy a prednostné právo na likvidačnom zostatku.

Akciový index – kôš vybraných akcií. Americký akciový index S&P 500 tvoria akcie 500 najväčších spoločností v USA. Nemecký benchmark DAX 30 je zložený z akcií 30 najväčších nemeckých firiem ako napríklad BMW, Allianz, Lufthansa, Siemens, Daimler. Čítaj viac tu: Čo sú akciové indexy

Blue chips – akcie veľkých spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou. Sú to stabilné firmy ponúkajúce kvalitné a známe produkty. Patrí medzi ne napr. Coca Cola. Pozri viac tu.

Symbol akcie (ticker) – skratka zložená z niekoľkých písmen, ktorá slúži na identifikáciu akcie, resp. spoločnosti kótovanej na burze. Napríklad akcie spoločnosti Apple majú ticker AAPL, akcie Goldman Sachs (GS), akcie Nvidie (NVDA).

Pomer P/E – P/E je skratkou anglického spojenia „Price to Earning“, čo znamená pomer ceny akcie a zisku na akciu (najčastejšie sa berie zisk za posledných 12 mesiacov). Pokiaľ je cena akcie 120 USD a zisk na akciu dosahuje 10 USD, v tomto prípade P/E predstavuje 12 (120 delene 10). Ide o jednu z najpoužívanejších metrík, ktorá pomáha určiť, či je akcia nadhodnotená alebo podhodnotená.

Názov 

Platformy

Inštrumenty

SK / CZ jazyk

xStation

(desktop aj mobilná aplikácia)

Forex, Akcie

Akciové indexy
ETF, Komodity
Kryptomeny

U 77 % retailových investorov došlo ku vzniku straty.

eToro platform

Forex, Akcie

Akciové indexy
ETF, Komodity

U 76 % retailových investorov došlo ku vzniku straty.

Metatrader 4

Metatrader 5 

R StocksTrader


Forex, Akcie

Akciové indexy
ETF, Komodity
Kryptomeny

U 66,02 % retailových investorov došlo ku vzniku straty.

Obchodovanie na forexe

Pozrime sa teraz na forex, ktorý je najväčším finančným trhom na svete s denným objemom obchodov až 5 biliónov dolárov. Hneď treba povedať, že na rozdiel od akcií alebo komodít, pri forexe neexistuje žiadna centralizovaná burza, ako napríklad NYSE pri amerických akciách.

Čo je to forex? forex je označenie pre forex exchainge, čo je trh, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt po devízach. V porovnaní s inými trhmi má forex svoje špecifiká:

 • Na forexe sa obchoduje 24 hodín denne 5 dní v týždni (prvé pohyby začínajú už v nedeľu o 22:00)
 • Najlikvidnejší trh
 • Finančná páka
 • Možnosť začať aj s menším kapitálom
 • Žiadne poplatky za sprostredkovanie obchodu, iba spread

Menové páry poznáme hlavné/majoritné a takzvané crossy (krížové), v ktorých sa nenachádza americký dolár.

Hlavné menové páry

 • EUR/USD – euro/americký dolár (označovaný ako Eurodolar alebo len euro)
 • GBP/USD – britská libra/americký dolár
 • USD/JPY – americký dolár/japonský jen
 • NZD/USD – novozélandský dolár/americký dolár (označovaný ako kiwi)
 • AUD/USD – austrálsky dolár/americký dolár
 • USD/CHF – americký dolár/švajčiarsky frank
 • USD/CAD – americký dolár/kanadský dolár

Krížové menové páry

 • EUR/JPY
 • EUR/GBP
 • EUR/CHF
 • GBP/CHF
 • GBP/JPY

Forex – základné pojmy

Pip – najmenší cenový pohyb. Ak menový pár EUR/USD posilní z 1.1520 na 1.1525, znamená to, že spravil pohyb 5 pipov.

Lot – veľkosť obchodu. Okrem klasického lotu (100-tisíc jednotiek základnej meny) je možné otvoriť aj mini-lot alebo micro-lot.

Spread – rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou. Pre obchodníka je to náklad

Gap – cenová medzera, ktorá vzniká najmä cez víkend. Keď kurz v piatok uzavrie na 1.1850 a v nedeľu večer otvorí na 1.1870. Tým vznikol gap o veľkosti 20 pipov.

Neprehliadni: Ak chceš vedieť, ako na tomto najväčšom finančnom trhu vyhľadávať zaujímavé príležitosti, neprehliadni môj kurz FOREX TRADER. Ide komplexný online kurz, v ktorom ťa s tradingom na forexe zoznámim od A po Z. Pozri viac tu.

Nauč sa obchodovať na najväčšom finančnom trhu

◉ Jedinečný online kurz

◉ 27 praktických videolekcií

◉ Zaujímavé bonusy

◉ Neobmedzený prístup

Obchodovanie komodít

Pri obchodovaní komodít trader špekuluje na rast/pokles ceny určitej komodity. Môže to byť zlato, zemný plyn, ropa či bavlna. Komodity môžeme deliť na:

 • Drahé kovy – sem patrí zlato, striebro, platina
 • Energie – obchodovanie s ropou, zemným plynom, vykurovací olej
 • Priemyselné kovy – meď, hliník, nikel
 • Poľnohospodárske komodity – káva, cukor, bavlna, hovädzie mäso

fyzické zlato

Komodity je možné obchodovať viacerými spôsobmi, buď priamo cez futures, opčné kontrakty, alebo CFD či ETF (na burze obchodovateľný fond).

Futures sú termínové kontrakty, ktoré sa realizujú k pevne stanovenému dátumu v budúcnosti. Obchodník, ktorý nakupuje napr. futures na ropu, súhlasí s tým, že v určitom dátume nakúpi ropu. Obchodník, ktorý nakupuje kontrakt, má tiež právo požiadať o dodanie danej komodity, no v praxi to väčšinou prebieha bez dodania.

Každý futures kontrakt raz expiruje, takže pokiaľ chcete na konci doby platnosti kontrakt ďalej držať, musíte ho prerolovať na ďalší mesiac.

Treba mať na pamäti, že s futures komoditným kontraktom môžete stratiť dokonca viac, než bola vaša počiatočná investícia. Preto treba byť pri tomto druhu obchodovania veľmi opatrný. Je to kapitálovo náročné obchodovanie

a nie je vhodné pre menších obchodníkov.

Video: Vysvetlenie futures

Pre klasických traderov sa oveľa výhodnejšie javia tzv. CFD. CFD (skratka pre Contracts for Difference) je derivát, prostredníctvom ktorého vie obchodník špekulovať na rast aj pokles komodity.  CFD presne kopírujú vývoj ceny komoditných futures. Ak nakúpite napr. CFD na WTI, tak očakávate, že bude rásť cena americkej ropy WTI.

Výhodou CFD je nízka nominálna hodnota v porovnaní s futures, vďaka čomu môžu komodity obchodovať aj investori s menším vkladom.

Obchodovanie s ETF

Okrem akcií, dlhopisov alebo komodít dokážeme na burze obchodovať aj s nástrojom ETF. Ide o skratku z anglického „Exchange Traded Fund“, čo znamená fond obchodovaný na burze.

ETF je investičný nástroj, ktorý kopíruje vývoj ceny podkladového aktíva (napr. zlato, akciový index, dlhopisy, ropa..), prípadne celého trhu. Fond buď fyzicky nakúpi aktíva, ktoré sleduje, prípadne použije zložitejšie nástroje, cez ktoré kopíruje výkonnosť podkladového trhu. ETF sa nakupujú a predávajú na burze, podobne ako akcie alebo dlhopisy.

K najpopulárnejším ETF patria fondy, ktoré sledujú vývoj známych akciových indexov, ako je napr. napríklad S&P 500. Vôbec prvým ETF fondom bol SPDR S&P 500 ETF ( SPY ), ktorý sleduje spomínaný benchmark S&P 500.

obchodovanie
Obchodovanie

Medzi hlavné výhody ETF patria:

 • nízke náklady (investor dokáže s minimálnymi nákladmi získať expozíciu voči rôznym akciám a iným aktívam)
 • vysoká likvidita (ľahko sa nakupujú a predávajú)

Medzi nevýhody patrí:

 • riziko straty v dôsledku kolísania cien
 • možná nižšia výkonnosť oproti nákupu jednotlivých akcií, keďže ETF kopírujú celý trh

Druhy ETF

Existuje viacero druhov ETF fondov. Kým niektoré kopírujú vývoj akcií umelej inteligencie, iné sledujú výkonnosť poľnohospodárskych komodít alebo amerických dlhopisov. Podľa toho, aké je ich podkladové aktívum, ich môžeme rozdeliť na:

Akciové ETF – obsahujú kôš akcií z jedného odvetvia, resp. sektora (technologické akcie, akcie bánk..).

Komoditné ETF – tieto ETF investujú do komodít ako zlato, ropa, poľnohospodárske komodity. Napr. medzi známe ETF na zlato patrí iShares Gold Trust Micro ETF (IAUM) alebo Invesco DB Precious Metals Fund (DBP).

Dlhopisové ETF – môžu zahŕňať štátne dlhopisy, podnikové dlhopisy alebo aj komunálne dlhopisy.

Inverzné ETF – výkonnosť týchto fondov rastie vtedy, keď trh klesá. Ťažia z poklesu napr. tzv. shortovaním akcií.

Ak sa o ETF fondoch chcete dozvedieť viac, neprehliadnite nášho sprievodcu, v ktorom ETF opisujeme od A po Z. Pozrite viac tu: Čo sú to ETF fondy a ako fungujú?

Obchodovanie s kryptomenami

Kým časť investorov sa pri kryptomenách drží stratégie „Buy and Hold“ (stávka na dlhodobý rast cien kryptomien), iní sa snažia dosiahnuť zisk tradingom s kryptomenami.

Ide o obchodníkov, ktorí do kryptomien neinvestujú dlhodobo, ale snažia sa profitovať na krátkodobých výkyvoch cien. Využívajú k tomu obchodné stratégie založené na technickej analýze.

S virtuálnymi menami sa dá obchodovať cez kryptoburzy, ako je napríklad Bitstamp, prípadne cez brokerov (prostredníctvom derivátu CFD, ktorý kopíruje cenu kryptomeny).

Pokiaľ máte záujem nakúpiť kryptomeny priamo a nie cez derivát, môžete využiť online zmenáreň napr. Coinbase.

Obchodovanie na burze – rôzne typy

Poznáme viaceré spôsoby obchodovania. Kým niektorí traderi robia krátke obchody (do niekoľkých minút) a berú len pár pipov, iní držia pozície aj cez noc.

Intradenný trading – obchody môžu trvať niekoľko minút alebo hodín. Trader obchoduje v rámci dňa a pozície nedrží cez noc. Intradenné obchodovanie je najbežnejšie pre menové páry (forex) a pre akciové trhy.

Scalping – typ intradenného obchodovania, pri ktorom má trader profit len niekoľko pipov. Dĺžka obchoduje je zvyčajne niekoľko sekúnd/minút. Obchodník musí prijímať rýchle rozhodnutia, takže ide o štýl určený pre skúsenejších traderov.

Obchodovanie založené na správach – ide o stratégiu, pri ktorej obchodník využíva zvýšenú volatilitu v dôsledku oznámenia rôznych fundamentov a správ (rozhodnutia centrálnych bánk, zverejnenie inflačných dát, údaje z trhu práce…)

Swingové obchodovanie  – pri tomto štýle môže obchod trvať niekoľko hodín až dní. Obchodné pozície sa držia aj cez noc.

Technická a fundamentálna analýza

Budúci vývoj ceny aktíva môžeme predpovedať na základe technickej a fundamentálnej analýzy. Pri technickej analýze obchodník vychádza z grafu a budúci vývoj ceny predpovedá na základe historických cien a predošlých pohybov na finančnom trhu.

Pri technickej analýze platí, že každý obchodník má k dispozícii rovnaké informácie (každý vidí ten istý graf).

Pri technickej analýza tak pracujem s grafom, pričom poznáme graf čiarový, stĺpcový a sviečkový. Pri obchodovaní traderi využívajú hlavne sviečkový, pretože nám poskytuje najviac informácií.

Úplným základom technickej analýzy sú trendové čiary, supporty a rezistencie.

Trendové čiary – trendovú čiaru získate spojením aspoň dvoch spodných alebo vrchných bodov. Nižšie môžete vidieť rastúcu trendovú čiaru na rope #CL – spojením minim sme získali rastúcu trendovú čiaru. Vidieť tak jasný rastúci trend.

Ukážka: Rastúca trendová čiara

Ukážka: Klesajúca trendová čiara

Support – úroveň, na ktorej získavajú prevahu býci, čiže nakupujúci. Je to lákavá cena, za ktorú sa oplatí nakupovať a kurz má tendenciu sa od tejto úrovne odraziť.

Rezistencia – úroveň odporu, kedy získavajú prevahu predávajúci. Trader môže čakať na odraziť a keď sa odraz potvrdí nasledujúcou klesajúcou sviečkou, môže vsadiť na pokles a zoobchodovať pohyb nadol.

Ďalšími známymi formáciami je dvojité dno a dvojitý vrchol a hlava a ramená. Často na grafe nájdete trojuholník – v týchto oblastiach sa zvyčajne kumulujú objednávky a trend opäť pokračuje.

Ďalšou veľkou podskupinou technickej analýzy sú indikátory. Sú to vlastne matematické vzorce, ale vôbec sa ako obchodník nemusíte zaťažovať tým, ako sa daný indikátor vypočíta. Oveľa dôležitejšie je vedieť, ako sa správne používa.

Existujú tzv. trendové indikátory a oscilátory. Kým trendové indikátory pomáhajú obchodníkovi odhaliť trend, oscilátory poskytujú informáciu o sile pohybu ceny. Trendové indikátory reagujú na pohyb ceny neskoro, oscilátory nás a o pohybe kurzu informujú skôr.

Fundamentálna analýza

Technická analýza bola o analýze grafu, čiže budúce predpovede vychádzali z historických cien a patternov. Pri fundamentálnej analýze si všímame rôzne ekonomické a politické fundamenty, a na základe toho sa snažíme určiť budúci vývoj ceny aktíva.

Príklad: Ekonomike USA sa darí, prichádzajú stále lepšie ekonomické ukazovatele, na čo reagujú aj akcie amerických firiem, ktorých cena rastie.

Alebo môže fundament vyzerať nasledovne:  Krajiny ropného kartelu OPEC sa dohodli, že znížia ťažbu ropy o 1,5 milióna barelov denne, na čo cena ropy zareaguje rastom (zníži sa ponuka).

Alebo ešte takto: Americký prezident vyhlási, že uvalí rekordné clá na nemecký dovoz, na čo negatívne zareagujú nemecké akcie.

Spomedzi fundamentov obchodníci sledujú najmä úrokové sadzby, ktoré majú významný vplyv na vývoj menových kurzov. Ak úrokové sadzby rastú, mena posilňuje. Naopak, ak sadzby v ekonomike klesajú, oslabuje aj mena.

Vývoj amerického dolára má následne vplyv na komodity, nakoľko sú obchodované v USD. Ak posilňuje americký dolár, nákup zlata či ropy sa stáva pre investorov z iných menových oblastí drahším, takže dopyt po komoditách klesá a tým aj ich cena.