Obchodné pokyny a ich využitie na forexe!

V dnešnej časti si ozrejmíme obchodné príkazy so zameraním na forex.

Začnime základným príkazom Market Order, pri ktorom obchodník dáva svojmu brokerovi (maklérovi) pokyn, aby kúpil, prípadne predal menový pár za čo najlepšiu dostupnú cenu na trhu.

Rozšírenejším príkazom je Limit Entry Order, pri ktorom chceme menový pár kúpiť za nižšiu než trhovú cenu, prípadne predať za vyššiu než trhovú cenu.

Ako to funguje, si znázorníme na príklade: Predstavme si, že chceme predávať menový pár EUR/USD (pozícia SHORT), ktorého aktuálny kurz predstavuje 1,3120. Rozhodli sme sa, že predávať budeme na kurze 1,3135.

Máme dve možnosti – buď budeme sedieť pred monitorom a čakať na cieľovú cenu, alebo si nastavíme príkaz Limit Order na úrovni 1,3135. Ak menový kurz vzrastie na túto úroveň, náš objednávka bude zrealizovaná.

Príkazy Stop Order

Potom tu máme príkaz Stop Order (Buy Stop Order a Sell Stop Order) – aj keď to na prvý pohľad nemusí dávať veľký zmysel, ide o pokyny nakúpiť za vyššiu cenu ako je aktuálna trhová, prípadne predať za nižšiu ako trhová. Je to doslova niečo ako „čakajúce“ objednávky.

Ukážme si príklad: Predstavme si, že menový pár EUR/USD sa aktuálne nachádza na úrovni 1,3130, pričom veríme, že nastupuje rastúci trend a kurz by do dvoch hodín mohol vzrásť až na 1,3200. Zadáme preto nákupný príkaz Buy Stop Order na úrovni 1,3150.

Ak sme sa ale v našej predpovedi mýlili a rastúci trend nenastal (nebola dosiahnutá hodnota 1,3150), náš pokyn na nákup nebol zrealizovaný.

Stop Loss a Trailing Stop

Teraz si priblížime príkaz stop-loss, ktorý je označovaný aj ako záchranná sieť. Ak by neexistoval stop-loss, trader by mohol prísť o všetky prostriedky.

Ak sa devízový trh nevyvíja podľa predstáv investora a jeho menový pár dosiahne určitý kurz (cenu), pod ktorý už obchodník nechce stratiť, príkaz stop-loss zabezpečení opustenie pozície. Ide o účinný nástroj pri kontrole strát, ktorý obchodníkovi umožňuje riadiť riziko.

Pri obchodovaní sa tiež môžete stretnúť s pojmom Trailing Stop, čo je vlastne určitý druh stop-losu, ktorý je „pripnutý“ k aktuálnemu menovému kurzu.

Poďme na príklad: Predstavme si, že sme otvorili SHORT pozíciu (predávame hlavnú menu za variabilnú) pri menovom páre EUR/USD pri kurze 1,3130 s trailing stopom na úrovni 20 pipov. Znamená to, že ak kurz pôjde dole (čo samozrejme nechceme) a dosiahne hodnotu 1,3110, náš stop loss príkaz sa aktivuje.

Ak ale kurz EUR/USD posilní (čo chceme, pretože sa snažíme predať za vyššiu cenu) a dosiahne 1,3145, náš stop loss sa posunie na 1,3125. Takže takto funguje pokyn Trailing Stop.

Photo: freedigitalphotos.net

Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať