Kto všetko operuje na devízovom trhu?

forex trh

Ako už iste viete, devízový trh je najväčším a zároveň najlikvidnejším finančným trhom na svete. Historicky sa k hlavným účastníkom devízového trhu radia banky a veľké finančné inštitúcie. Výrazný rozmach technológii a online brokerov ale postupne dovolil, aby sa na tento trh dostali aj drobní obchodníci so špekulačným zámerom.

Prinášame zoznam hráčov, ktorí sú súčasťou devízového trhu.

Centrálne banky

Centrálne banky majú vo forexe dôležité postavenie, keďže kontrolujú menovú zásobu a zabezpečujú aj stabilitu svojich mien. Tieto centrálne inštitúcie držia značné devízové rezervy, takže ich intervencie majú na forexový trh výrazný dopad.

Komerčné banky

Sú to hlavne komerčné banky, ktoré zabezpečujú každodennú bohatú likviditu na tomto finančnom trhu. Denne na forexe uskutočnia množstvo obchodov, či už v rámci realizácie zahraničných prevodov alebo špekulácií na vlastný účet. Nie je preto nič nezvyčajné, keď veľké banky zobchodujú miliardy dolárov denne.

Nauč sa obchodovať na najväčšom finančnom trhu

◉ Jedinečný online kurz

◉ 27 praktických videolekcií

◉ Zaujímavé bonusy

◉ Neobmedzený prístup

Nadnárodné korporácie

Nadnárodné spoločnosti – aj nadnárodné koncerny, ktoré sú neustále vystavené pohľadávkam a záväzkom v cudzích menách, majú na devízovom trhu svoje miesto.

Títo korporátni obri sa zaoberajú importnou a exportnou činnosťou, na základe čoho im vznikajú vzťahy so zahraničnými partnermi (napr. Apple vymieňa doláre za čínsky juan, pretože kupuje súčiastky z Číny).

Netreba zdôrazňovať, že veľakrát sú tieto spoločnosti vystavené menovému riziku, ktoré sa prostredníctvom operácií na menovom trhu (napr. nákup call alebo put opcií) snažia eliminovať.

Finančné spoločnosti

Do tejto skupiny spadajú správcovia aktív, penzijné a investičné fondy či hedžové fondy. Vzhľadom na desiatku až stovky miliárd v portfóliu vedia títo hráči výrazne zahýbať trhom.

Brokeri – sprostredkovatelia

Odhaduje sa, že brokeri, ktorí zabezpečujú obchody pre tzv. retailový trh (drobní investori, ktorí chcú zarobiť nákupom a predajom mien), tvoria zhruba 2 % forexového trhu.

Existuje množstvo brokerov, ktorí sa líšia výškou spreadu, poskytovanou platformou, finančnou pákou či technologickým zabezpečením.

Vysokofrekvenční obchodníci a retailoví investori

Špecifickou skupinou na devízovom trhu sú tzv. vysokofrekvenční obchodníci, ktorí obchodujú prostredníctvom počítačových algoritmov. Rozhodnutia o nákupe či predaji menového páru tak uskutočňuje algoritmus, nie priamo človek.

Úplne zanedbateľný objem obchodov vytvárajú bežní občania, ktorí si zamieňajú hotovosť pri cestovaní do zahraničia či pri vykonávaní cezhraničných transakcií.

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
Komentáre