Stratégia: ako obchodovať s indikátormi Ichimoku a Awesome Oscillator?

trading obchodovanie

Takmer každá obchodná stratégia zahŕňa niekoľko indikátorov, ktoré pomáhajú nájsť signály pre vstupy a výstupy do trhu. Vo väčšine prípadov, ak sa použije trendový indikátor, je doplnený nejakým oscilátorom pre potvrdenie prvého signálu v smere všeobecného trendu.

Stratégia, ktorú budeme popisovať v tomto článku, využíva indikátory Ichimoku a Awesome Oscillator. Ichimoku Kinko Hyo je trendový indikátor, ktorý zobrazuje aktuálny trhový trend. Awesome Oscillator vykresľuje odchýlku ceny od priemernej hodnoty. Je vcelku podobný indikátoru MACD, ktorý sa používa na odhalenie divergencie cenového grafu s grafom indikátora.

Táto stratégia by mala poskytovať signály pri obrate trendu. Podľa niektorých obchodníkov je možné takéto signály nájsť na akýchkoľvek menových pároch. To znamená, že stratégia je použiteľná ako na hlavných menových pároch, tak aj na tých menej populárnych. Pre vstup do obchodu sa používa H1, ale stojí za to vyskúšať aj dlhšie časové rámce.

Nastavenia pre stratégiu Ichimoku + Awesome

Stratégia si vyžaduje použitie iba dvoch indikátorov. Do grafu teda pridáme dva indikátory so štandardným nastavením:

Ichimoku Kinko Hyo ukazuje skutočný trhový trend. Ak sú ceny nad cloudom (mrakom) Ichimoku, je na trhu býčí trend. Naopak, ak cena prerazila cloud a vyskytuje sa pod ním, trend na grafe je klesajúci. Cena sa tiež môže obchodovať vo vnútri cloudu, v tomto prípade ide o pohyb do strany, a aby sme zachytili začiatok novej vlny, je potrebné počkať, až cena z mraku unikne.

Ichimoku Kinko Hyo
Ichimoku Kinko Hyo

Awesome Oscillator je indikátor, ktorý poskytuje signály pri pohybe ceny do strany. Silným signálom je divergencia cenového grafu a indikátora v smere hlavného trendu. Dôležitá je tiež farba histogramu a jeho poloha vo vzťahu k nule.

Awesome Oscillator
Awesome Oscillator

Ako otvoriť long obchod

K otvoreniu nákupnej pozície je dôležité nasledujúce:

Close cena sviečky prerazila líniu Senkou Span A zospodu, čo znamená, že sviečka zavrela nad hornou hranicou Ichimoku mraku.

Longový obchod
Longový obchod

Histogram Awesome Oscillator je zelený a nad nulou. To spravidla znamená rastúci impulz.

Longový obchod
Longový obchod

Akonáhle takú situáciu obchodník zaregistruje, tak podľa tejto stratégie otvára na ďalšej sviečke nákupnú pozíciu.

Stop Loss sa umiestňuje tak, že obchodník nájde najbližšiu oblasť supportu a umiestni príkaz päť bodov pod túto úroveň. Take Profit sa musí rovnať SL, alebo obchodník nájde v cenovom grafe najbližšej úroveň rezistencie a umiestni SL tam.

Príklad nákupu podľa stratégie Ichimoku + Awesome

Poďme sa pozrieť na príklad obchodu na menovom páre EUR / USD.

Ako je vidieť na grafe nižšie, tak cena vzrástla nad Senkou Span A a uzavrela nad Ichimoku mrakom. Po objavení takéhoto signálu musí trader skontrolovať signály z Awesome Oscillator – histogram je nad nulou a zelený. Na open nasledujúcej sviečky otvorí nákupnú pozíciu za cenu 1,1780.

EUR/USD - nákupný signál
EUR/USD – nákupný signál

Pokiaľ chce obchodník umiestniť Stop Loss, nájde najbližšiu oblasť supportu – na 1,1711. Úroveň supportu môže detekovať na základe technickej analýzy. Od 1,1711 spočíta päť pipov dole a umiestni SL na 1,1706.

Pre umiestnenie TP nájde najbližšiu oblasť rezistencie – 1,1905. Alebo si vezme veľkosť SL, čo je 74 pipov. Preto bude TP umiestnený na 1,1854. Ako je vidieť na grafe, cena dosiahne túto úroveň a pozícia sa uzavrie so ziskom.

Ako otvoriť short obchod

Zvyčajne je predajný signál zrkadlovo obrátený k nákupnému. K otvoreniu predajnej pozície je dôležité nasledujúce:

Close cena sviečky prerazila líniu Senkou Span A zhora, čo znamená, že sviečka uzavrela pod dolnou hranicou Ichimoku mraku. To poukazuje na klesajúci impulz, a preto je logické uvažovať o SHORT pozícii.

Short obchod
Short obchod

Histogram Awesome Oscillator je červený a pod nulou. To spravidla znamená medvedí impulz na trhu.

Akonáhle takú situáciu trader uvidí, otvorí na ďalšej sviečke predajnú pozíciu.

Ak chce umiestniť Stop Loss, nájde najbližšiu oblasť rezistencie a príkaz umiestni päť pipov nad túto úroveň. Take Profit sa musí rovnať SL, alebo nájde v cenovom grafe najbližšiu úroveň supportu a umiestni TP tam.

Príklad predaja podľa stratégie Ichimoku + Awesome

Poďme sa pozrieť na príklad short obchodu na menovom páre EUR / USD.

Ako je vidieť na grafe, cena klesla pod Senkou Span A a uzavrela tak pod Ichimoku mrakom. Po objavení takéhoto signálu musí obchodník skontrolovať signály z Awesome Oscillator – histogram je pod nulou a červený. Na open nasledujúcej sviečky otvorí predajnú pozíciu za cenu 1,1876.

EUR/USD - short obchod
EUR/USD – short obchod

Pokiaľ chce umiestniť Stop Loss, trader nájde najbližšiu oblasť rezistencie – na 1,1955. Od 1,1955 spočíta päť bodov hore a umiestni SL na 1,1960.

Pre umiestnenie TP nájde najbližšiu oblasť supportu alebo si vezme veľkosť SL, čo je 79 pipov. Preto bude TP umiestnený na 1,1797. Po korekcii dosiahne cena tejto úrovne a obchod sa uzavrie so ziskom.

Zrátané podčiarknuté

V popísanej stratégii sa používajú dva indikátory – Ichimoku Kinko Hyo a Awesome Oscillator (indikátor trendu a oscilátor).

Úlohou obchodníka je zachytiť začiatok nového trendu a vstúpiť v smere impulzu. Prerazenie Ichimoku mraku je silný signál, ktorý ešte potvrdí signál z oscilátora.

Výhodou stratégie je jej jednoduchosť. Ďalšou výhodou je obchodovanie v súlade s trendom.

Nevýhodou je pomer zisku a straty. SL sa rovná TP. Mnoho obchodníkov však chce, aby pomer bol aspoň 1: 2 (tj. Jeden zisk pokryl niekoľko stratových obchodov). Pravidlá nám však umožňujú nájsť najbližšiu cenovej úrovne a umiestniť TP tak, že zisk bude väčší ako SL.

Autorom je spoločnosť RoboMarkets.cz

Upozornenie na riziká:

Upozornenie na riziká:

  1. Tento materiál a informácie v ňom obsiahnuté slúžia len na informačné účely a v žiadnom prípade by nemali byť považované za poskytovanie investičného poradenstva na účely zákona o investičných spoločnostiach 87 (I) 2017 Cyperskej republiky, alebo akúkoľvek inú formu osobného poradenstva alebo odporúčania, ktoré sa týka určitých typov transakcií s určitými druhmi finančných nástrojov.
  2. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov alebo budúceho výkonu.
Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať