ADX – indikátor, ktorý vám pomôže odhaliť trend

forex obchodovanie
Obchodovanie na burze - forex

ADX (Average Directional Movement Index) je indikátor, ktorý obchodníkom pomáha identifikovať silu trendu. Inak povedané, obchodník podľa vývoja hodnoty ADX zisťuje, či sa kurz vyvíja v trende, alebo sa iba pohybuje do strany.

Index môže nadobúdať hodnoty od 0 až 100. Ak sa na trhu rysuje trend, hodnoty indexu sú vyššie ako 20, naopak, ak sa trh pohybuje iba do strany, index vykazuje hodnoty nižšie ako 20.

 

Obchodníci vďaka ADX určujú, či sa trend rozšíri, alebo postupne stratí svoju silu. Ak ADX stúpa, trend je silný. Naopak, ak ADX oslabuje, tak aj trend oslabuje. Získavajú tak cenné informácie pri stanovovaní vstupných alebo výstupných príkazov nadevízovom trhu.

Obchodníci okrem toho sledujú hodnotu 40 – ak indikátor prekoná túto hodnotu, obchodníci dostávajú signál, že trend je dostatočne silný. Naopak, ak ADX oslabí pod 40, indikuje to koniec trendu.

Pozri tiež: Forex: Indikátor Bollinger Bands

Ak si indikátor aplikujete vo vašej obchodnej platforme, zistíte, že je zložený z troch farebných čiar (modrá, červená, zelená). Kým modrá čiara je samotný index ADX, zelená čiara znázorňuje pozitívny vývoj trendu (označovaná ako +DI)  a červená čiara (-DI) negatívny (niekedy môže byť namiesto červenej aj žltá).

Ak +DI prevažuje nad –DI, na trhu sa vytvoril up trend, naopak, ak –DI je vysoko nad +DI, na trhu sa utvoril klesajúci trend (viď graf nižšie).

investicne.sk
Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať