Tradičné rozloženie portfólia v pomere 60:40 prestáva fungovať

Analýza trhov
Analýza trhov

Historicky osvedčená štruktúra investičného portfólia v pomere 60% akcií a 40% dlhopisov nemusí v súčasnosti platiť. To, čo platilo v prostredí dlhodobo klesajúcich výnosov dlhopisov, pomerne stabilnej geopolitiky, pozitívnej demografie a nízkej  inflácie už nemusí byť vhodné pre súčasnú investičnú klímu, ktorú čoraz viac ovplyvňuje geopolitické napätie. To patrí do kategórie neistôt (skôr než rizík), nakoľko sa len ťažko kvantifikuje a má širokú škálu neznámych dôsledkov.

Odkedy Rusko napadlo Ukrajinu, stojíme tvárou v tvár vojnového hospodárstva, najmä v Európe. Prirodzeným dôsledkom je fiškálna expanzia a pravdepodobne dlhšie pretrvávajúca inflácia. Súčasne máme dočinenia s narastajúcim napätím medzi Európou/USA na jednej strane a Čínou na druhej, čo je ďalším zdrojom neistoty a inflácie. Ešte stále silne exportne orientovaná čínska ekonomika má za následok, že Čína presadzuje politiku, ktorá nie je v súlade s národnou bezpečnosťou Európy a USA. Dá sa predpokladať, clá a prekážková priemyselná politika časom narastú. „Zároveň to znamená, že čínska ekonomika je citlivá na vývoj kurzu jenu voči konkurentom a predstavuje tak kľúčové riziko,“ upozornila Charu Chanana, vedúca stratégie FX Saxo Bank.

Investori by preto mali podľa hlavného investičného stratéga Saxo Bank Petra Garnryho zvážiť niekoľko faktorov a kategórií s cieľom posilniť svoje portfólio v ére vojnovej ekonomiky a výrazne negatívnych demografických trendov.

Akcie

„Ako sme uviedli aj v našom štvrťročnom výhľade, medzi štyri aktuálne najatraktívnejšie strategické sektory patria zdravotníctvo, technológie, financie a energetika. Tieto sektory majú najvyššiu pravdepodobnosť zabezpečiť v nasledujúcich 10 rokov silné reálne výnosy,“ vysvetľuje odborník Saxo Bank. Na čo by sa mali investori pozrieť zblízšia?

  • polovodiče pre umelú inteligenciu, keďže táto technológia bude v budúcnosti rozhodujúcim faktorom,
  • obrana, nakoľko Európa má značný deficit a tiež sú potrebné nové technológie ako odpoveď na úspešnosť dronov,
  • kybernetická bezpečnosť,
  • obnoviteľné energie, pretože nielen znižujú riziko z hľadiska národnej bezpečnosti a tiež preto, lebo energetické aktíva môžu byť rozdelené decentralizovaným spôsobom, čo je prirodzený spôsob zníženia rizika.

Zlato:

Zlato je historicky dobrým komponentom portfólií na diverzifikáciu rizika v časoch vojny a vysokej inflácie a nedávne geopolitické turbulencie to opäť potvrdili.

Komodity:

Všetky najvážnejšie inflačné šoky v histórii boli spájané s rýchlo rastúcimi cenami komodít, takže alokácia investícií  do komodít má zmysel aj teraz. Zelená transformácia by tiež mohla spustiť trvalé trendy v kľúčových komoditách vrátane medi.

Dlhopisy s krátkou splatnosťou a dlhopisy chránené pred infláciou:

S infláciou trvácnejšou ako sa pôvodne predpokladalo, stoja za zváženie aj dlhopisy chránené pred infláciou, pretože ich rastie v súlade s oficiálnym indexom CPI. Krátkodobé dlhopisy v podstate fungujú ako hotovosť, pretože majú krátke trvanie, a preto sú pri veľkej inflačnej neistote menej rizikové.

Akciový analytik Saxo Bank
Zdieľať
rm stock Komentáre