Ako funguje IPO a prečo spoločnosti vstupujú na burzu?

akciovy trh

Koncept a prax verejného obchodovania s akciami a IPO sú staré stovky rokov. Prvé moderné verejné ponuky akcií sa uskutočnili začiatkom 17. storočia s akciami Holandskej východoindickej spoločnosti, ktoré boli ponúkané obyvateľom Holandska. V 20. storočí sa burzy rozrastali práve vďaka vývoju rôznych komunikačných technológií.

Čo je to IPO, aké procesy zahŕňa a ako ho vnímať z pohľadu investora? Na tieto ako aj podobné otázky vám prináša odpovede náš tím redaktorov.

Čo je IPO?

IPO je skratkou pre Initial public offering, čo v preklade znamená prvotná verejná ponuka a označuje sa ňou proces, pri ktorom dochádza k prvej verejnej ponuke akcií investorom. Inak povedané, dovtedy súkromná spoločnosť vstupuje na burzu a ponúka verejnosti svoje akcie, prípadne len určité časti vlastníctva spoločnosti. Verejnosť môže tieto akcie nakúpiť a zarobiť na budúcom úspechu firmy. Spoločnosť vďaka tomu získava prístup k väčšiemu kapitálu, čo jej umožňuje rásť a dosahovať väčšie ciele.

Firmy sa ku kapitálu môžu dostať aj iným spôsobom, napríklad čerpaním úverov alebo vydaním dlhopisov. Avšak na rozdiel od IPO, pri týchto formách musia platiť úroky a splácať svoje záväzky.

Prostredníctvom IPO môžu na verejný trh opätovne vstúpiť aj veľké spoločnosti, ktoré prešli konkurzom, reštrukturalizáciou alebo reorganizáciou. Okrem toho môžu veľké organizácie vyčleniť len určité časti svojej spoločnosti na samostatné IPO.

Čítaj tiež: Čo sú dividendy

Ako IPO funguje?

Vstup na burzu je časovo náročný proces, ktorý je pre väčšinu spoločností ťažké zvládnuť samostatne. Súkromná spoločnosť, ktorá plánuje IPO, sa musí nielen pripraviť na výrazné zvýšenie kontroly zo strany verejnosti, ale musí tiež vyplniť množstvo dokumentov a zverejniť viacero finančných ukazovateľov.

Preto si súkromná spoločnosť, ktorá plánuje vstúpiť na burzu, najíma upisovateľa, zvyčajne investičnú banku, ktorá jej poskytuje poradenstvo a pomáha jej stanoviť počiatočnú cenu ponuky. Upisovatelia pripravujú pre investorov kľúčové dokumenty a plánujú stretnutia s potenciálnymi investormi (tzv. roadshow).

„Upisovateľ zostavuje syndikát investičných bankových spoločností, aby zabezpečil širokú distribúciu nových akcií IPO,“ hovorí doktor Robert R. Johnson, autorizovaný finančný analytik a profesor na univerzite Creighton. „Každá investičná banková spoločnosť v syndikáte je zodpovedná za distribúciu časti akcií.“

Keď spoločnosť stanoví počiatočnú cenu IPO, upisovateľ vydá investorom akcie a s akciami spoločnosti sa začne obchodovať na verejnej burze cenných papierov, napríklad na newyorskej burze (NYSE) alebo burze Nasdaq.

Aké procesy zahŕňa IPO?

Najprv je potrebné vyhľadať upisovateľa alebo investičnú banku. Je potrebné vybrať si investičnú bankovú spoločnosť, ktorá má dobrú povesť a ktorá môže distribuovať počiatočné akcie verejnosti. Vo fáze due diligence a podávania dokumentov sa spoločnosť a investičná banka dohodnú, aký typ upisovania uprednostnia.

Cena akcií IPO sa určí na základe cieľov spoločnosti, finančných modelov budúceho rastu a príjmov spoločnosti, stavu ekonomiky a toho, ako dobre dopadlo „roadshow“. IPO sa často oznamuje vopred, aby investori vedeli, kedy majú byť pripravení kúpiť akcie. 25 dní po prvom uvedení IPO môže investičná banka nakupovať a predávať akcie, aby udržala cenu priaznivú pre svojho klienta. Investičná banka následne odovzdá kontrolu nad cenou akcií verejnému trhu a od toho momentu cena akcií začína závisieť výlučne od trhu.

Ako je to s investovaním do IPO?

Tak ako pri každom type investovania, aj investovanie do IPO so sebou nesie riziká. Pri IPO ide o viac rizík ako pri kúpe akcií etablovaných verejných spoločností. Niektorým spoločnostiam sa síce postupom času darí, ale na začiatku môžu čeliť určitým problémom. To, že spoločnosť vstúpi na burzu, ešte nemusí znamenať, že ide o dobrú dlhodobú investíciu.

Naopak, spoločnosť môže byť dobrou investíciou, ale nie pri nadhodnotenej cene IPO. Nákup IPO nemusí byť pre väčšinu kupujúcich investovaním, ale iba špekuláciou, pretože mnohé hodnoty akcií pridelených v rámci IPO sa v prvý deň neuveriteľne obrátia.

Aké sú alternatívy k IPO?

Hoci je IPO najbežnejším spôsobom, ako sa súkromná spoločnosť dostane na akciové trhy, nie je to jediný spôsob. Medzi ďalšie spôsoby vstupu na burzu patria: priame kótovanie (ak spoločnosť uskutoční IPO bez upisovania), holandská aukcia (nie je stanovená cena IPO) či účelová akvizičná spoločnosť (SPAC). Medzi známe spoločnosti, ktoré sa v posledných rokoch vydali cestou priameho kótovania, patrí napr. spoločnosť Slack, ktorá vstúpila na burzu v roku 2019.

Na záver dodáme, že síce je IPO pre firmy časovo náročným a dlhodobým procesom, spoločnosť dokáže týmto spôsobom získať nemalý kapitál bez toho, aby zvyšovala svoje celkové zadĺženie. K benefitom IPO patrí aj zvýšenie dôveryhodnosti firmy a väčšia prestíž. Na druhej strane, spoločnosť musí pravidelne reportovať rôzne finančné a účtovné informácie a dostáva sa pod drobnohľad verejnosti. Hrozí tiež riziko, že väčšia skupina akcionárov môže nad firmou prevziať kontrolu.

Zdroje: theforage.com; investopedia; forbes; techtarget.com

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať