Čo sú inverzné ETF fondy a ako fungujú?

investovanie smartfon

Inverzný ETF je fond obchodovaný na burze, ktorý investorom umožňuje profitovať z poklesu podkladového aktíva (akciový index, komodity..). Investori často využívajú inverzné ETF v pokročilých investičných stratégiách, ktoré slúžia na zabezpečenie existujúcich pozícií alebo na zaujatie medvedieho postoja v určitom trhovom sektore. Treba pripomenúť, že inverzné ETF nie sú pre každého a väčšinou sa tieto fondy využívajú na veľmi krátkodobé pozície.

Ako funguje inverzný ETF fond

Inverzný ETF je fond obchodovaný na burze, ktorý využíva finančné deriváty na zabezpečenie denných výnosov, ktoré sú opačné ako výnosy indexu alebo cenného papiera, ktorý sleduje. Napríklad fond ProShares Short S&P 500 ETF drží swapy s rôznymi bankami, ktoré vystupujú ako protistrana vo futures kontrakte na index S&P 500. Ak index S&P 500 stúpne, fond musí protistranám vyplatiť denný výnos zo svojej hotovosti. Takže hodnota fondu klesne, keď index stúpne. Pokiaľ index klesne, banky zaplatia fondu, čím sa zvýši jeho hodnota.

Inverzné ETF sú fondy, ktoré využívajú drahé finančné nástroje, ako sú swapy alebo futures. Futures sú typom zmluvnej dohody o nákupe alebo predaji konkrétneho aktíva alebo cenného papiera k stanovenému budúcemu dátumu za stanovenú cenu. Inými slovami, futures kontrakt umožňuje investorovi uzavrieť stávku na smer vývoja ceny danej komodity alebo cenného papiera. V prípade inverzných ETF futures kontrakty v držbe fondu vsadia na to, že cena referenčnej hodnoty bude klesať. Ak sa to podarí, podielnici inverzného ETF budú profitovať. Ak však cena referenčného aktíva alebo cenného papiera vzrastie, inverzný ETF poklesne.

Využitie inverzných ETF

Inverzné ETF fondy sú často používané investormi, ktorí sú pesimistickí ohľadom budúceho vývoja trhu, prípadne konkrétneho sektora (napr. technologické akcie) a chcú profitovať z poklesu hodnoty podkladového aktíva.

Inverzné ETF fondy môžu byť aj súčasťou hedžovacej stratégie, v rámci čoho sa používajú na vykompenzovanie potenciálnych strát z iných investícií v prípade poklesu trhu.

Používanie inverzných ETF v našom portfóliu patrí k pokročilým stratégiám. Je veľmi dôležité vedieť, kedy vstúpiť do pozície v inverznom ETF a kedy z nej vystúpiť. Aj keď máme správny cieľ, strata volatility môže pohltiť naše zisky, preto by sme mali obmedziť dobu držania na minimum.

Aké typy inverzných ETF poznáme?

Inverzné ETF fondy môžeme rozdeliť aj podľa toho, aké je ich podkladové akívum. Rovnako ako pri bežných ETF fondoch, aj inverzné ETF fondy sa zameriavajú na akcie, dlhopisy, komodity alebo indexy. Ako už bolo spomenuté, rozdiel spočíva v tom, že inverzné ETF fondy sledujú opačný výkon podkladových aktív alebo indexov,

Na amerických trhoch sa obchoduje so 102 ETF, pričom celkové spravované aktíva inverzných ETF predstavujú 6,37 miliardy USD. Priemerný nákladový pomer je 1,04 %.

Medzi obľúbené ETF patrí Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares SOXS s aktívami vo výške 1,15 miliardy USD, za ktorým nasledujú Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Shares (SPXS) a Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) s AUM vo výške 933,97 milióna USD, resp. 617,41 milióna USD.

V roku 2022 sa medzi populárne inverzné ETF zaradil fond AXS Tesla Bear Daily (TSLQ), čo je jednoakciové ETF, ktoré vytvára inverznú dennú výkonnosť akcií spoločnosti Tesla.

Graf: Vývoj AXS TSLA Bear Daily ETF

AXS TSLA Bear Daily ETF (zdroj: etf.com)

Inverzné ETF verzus predaj na krátko

Jednou z hlavných výhod inverzných ETF je, že nám ako investorom umožňujú vsadiť na pokles ceny referenčného aktíva alebo cenného papiera bez toho, aby sme museli nakupovať deriváty. Bez použitia inverzného ETF môže investor dosiahnuť podobnú stratégiu predajom nakrátko (tzv. short selling!.

Pri predaji nakrátko si investor otvorí pozíciu tak, že si od makléra požičia akcie alebo iné aktívum. Túto pozíciu potom investor predá na trhu iným kupujúcim. Plánom je neskôr kúpiť tie isté akcie za nižšiu cenu, čo investorovi umožní dosiahnuť zisk po splatení pôvodnej pôžičky. Zjednodušene povedané, ak cena cenného papiera klesne, predajca nakrátko získa, ale ak cena stúpne, predajca nakrátko stratí.

Pre predajcu nakrátko môžu náklady na požičanie akcií na predaj nakrátko dosiahnuť alebo prekročiť 3 % požičanej sumy. Mnohé inverzné ETF však majú nákladové pomery nižšie ako 2 % a možno s nimi ľahko obchodovať s maklérskym účtom bez použitia marže.

Inverzné ETF sú krátkodobé obchodné nástroje, ktoré umožňujú investorom profitovať, keď referenčný index alebo aktívum klesá v cene. Jedinečná štruktúra inverzných ETF však prináša aj značné trhové riziko, najmä ak investori nakupujú veľké pozície alebo zle načasujú svoju stratégiu.

Čo je nevýhodou inverzných ETF?

Najväčším rozdielom medzi inverznými ETF fondmi a predajom nakrátko je možnosť straty volatility (tzv. volatility drag). O čo ide? Strata volatility vzniká kvôli dennému rebalancovaniu inverzných ETF a ich náväznosti na denné percentuálne zmeny benchmarku. Pri vysokej volatilite trhu môže dochádzať k opakovanému zvýšeniu a zníženiu hodnoty inverzného ETF, čo môže viesť k strate hodnoty v dlhodobom horizonte.

Inak povedané, investor môže mať správny odhad, že hodnota podkladového cenného papiera bude klesať, ale napriek tomu môže investovaním do inverzného ETF prerobiť. Preto je dôležité pripomenúť, aby investori, ktorí plánujú využívať inverzné ETF, porozumeli ich špecifikám, rizikám a investičnému horizontu a uvedomili si, aký dopad môže mať strata volatility na ich portfólio.

V prípade, že máte záujem o investovanie do ETF fondov môžete k tomu využiť aj nasledovných licencovaných brokerov. Do sekcie porovnanie brokerov sme vybrali známe spoločnosti, ktoré podliehajú prísnej regulácii a ponúkajú širokú škálu investičných produktov.

Názov 

Platformy

Inštrumenty

SK / CZ jazyk

xStation

(desktop aj mobilná aplikácia)

Forex, Akcie

Akciové indexy
ETF, Komodity
Kryptomeny

U 77 % retailových investorov došlo ku vzniku straty.

eToro platform

Forex, Akcie

Akciové indexy
ETF, Komodity

U 76 % retailových investorov došlo ku vzniku straty.

Metatrader 4

Metatrader 5 

R StocksTrader


Forex, Akcie

Akciové indexy
ETF, Komodity
Kryptomeny

U 66,02 % retailových investorov došlo ku vzniku straty.

Zdroje: etf.com; fool.com; fidelity.com

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock Komentáre