Forex: Indikátory technickej analýzy

V nasledujúcich častiach našej Forex akadémie si priblížime technické indikátory (alebo tiež ukazovatele).

Takže hneď na úvod – čo je to technický indikátor? Pod indikátorom budeme chápať matematický výpočet na základe historických kurzov (prípadne objemu obchodovania), pričom výsledok tohto výpočtu slúži na predpovedanie budúceho vývoja kurzu.

Aj keď hovoríme o matematických výpočtoch, nemusíte nič počítať. Väčšina forex indikátorov je už priamo zabudovaná v obchodných platformách, kde sa dá ten-ktorý štatistický nástroj na pár klikov zapnúť/vypnúť.

Avšak pozor. Hlavne začínajúci traderi robia chybu, že si do grafu pridajú veľa indikátorov – výsledkom je neprehľadnosť, protichodné signály a chaos.

Okrem toho si obchodníci indikátory nastavia tak, ako potrebujú, takže si (ne)vedome potvrdzujú vlastné domnienky. Chyba, chyba a ešte raz chyba. Aby bola predpoveď účinná, musíme vedieť s indikátormi pracovať. Ako na to si postupne ukážeme.

Teraz sa pozrime na dve základné skupiny technických indikátorov:

  • trendové indikátory (trend following indikátory)
  • oscilátory

Kým trendové indikátory slúžia na identifikáciu trendu (hlavne jeho začiatok a koniec) a na samotný pohyb ceny reagujú neskoro, oscilátory nám identifikujú silu pohybu ceny a o pohybe kurzu nás informujú skôr, než sa stane.

To znamená, že oscilátory nám na rozdiel od indikátorov sledujúcich trend dávajú informáciu pred pohybom menového kurzu. Mnohokrát vie obchodník vďaka oscilátorom odhaliť prekúpené alebo prepredané oblasti.

Aj keď trendové indikátory sú doma na trendových trhoch, v situáciách bez trendu môžu obchodníkovi poskytnúť nezmyselné signály.V prípade trhu bez trendu (keď sa kurz pohybuje do strany) sú vhodnými indikátormi práve oscilátory.

K najznámejším trendovým indikátorom patria kĺzavé priemery, Bollingerové pásma (Bollinger Bands) či Parabolic SAR. K známym oscilátorom sa radí RSI, Stochastic Oscillator či MACD.

Už v nasledujúcej časti sa bližšie zoznámime s jednotlivými trendovými indikátormi.

Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať