Čo sú akciové indexy a prečo by sme ich mali sledovať?

Denný vývoj akciových indexov patrí k azda najpopulárnejším údajom v celom finančnom svete. Pravdepodobne najznámejší a najpoužívanejší burzový index na svete, Dow Jones Industrial Average (DJIA), sa skladá z 30 najväčších verejne obchodovaných spoločností v Spojených štátoch.

Akciový index sleduje vývoj vybranej skupiny akcií a pre investora je to rýchly spôsob, ako zistiť stav akciového trhu. Ak americký index Dow Jones stratil 3 %, znamená to, že sa prepadol americký akciový trh. Ak klesol japonský index Nikkei 225, znamená to, že vo všeobecnosti klesli japonské akcie.

Čo je akciový index?

Trhový akciový index sleduje výkonnosť určitej skupiny akcií. Tieto investície sú často zoskupené okolo určitého odvetvia, ako napríklad akcie technologických spoločností, prípadne okolo celého akciového trhu, ako je to v prípade indexov S&P 500 alebo Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Ich veľkosť nie je striktne stanovená – kým DJIA obsahuje len 30 akcií, index CRSP zahŕňa viac ako 3 700 akcií. Dôležité je, aby každý z nich obsahoval dostatočne veľkú vzorku na to, aby reprezentoval celkové správanie finančnej sféry, ktorú má odzrkadlovať.

Ako sa zostavujú indexy akciových trhov?

Každý index akciového trhu používa pri určovaní spoločností alebo iných investícií, ktoré má zahrnúť, svoj vlastný vzorec.

Indexy, ktoré merajú výkonnosť širších oblastí trhu, môžu zahŕňať len spoločnosti, ktoré majú vysokú trhovú kapitalizáciu. Prípadne ich môže vyberať tím expertov alebo je to jednoducho súbor všetkých akcií, s ktorými sa obchoduje na určitej burze (ako napr. Nasdaq Composite).

Keď manažér indexu určí, ktoré spoločnosti zahrnie do indexu, musí potom určiť aj ich zastúpenosť. Ide o faktor, ktorý poznáme pod pojmom indexová váha. V závislosti od váženia môžu mať všetky spoločnosti zahrnuté do indexu rovnaký vplyv na výkonnosť indexu alebo rozdielny vplyv na základe trhovej kapitalizácie alebo hodnoty akcií.

Tri najbežnejšie modely váženia indexov sú:

  • vážené podľa trhovej kapitalizácie: V indexe váženom trhovou kapitalizáciou sú v indexe vo väčšej miere zastúpené akcie s vyššou trhovou kapitalizáciou. Pri tejto štruktúre majú veľké spoločnosti väčší vplyv na výkonnosť indexu.
  • rovnomerne vážený: Pri indexe s rovnakou váhou sa všetky zložky indexu posudzujú rovnako. To znamená, že výkonnosť každej spoločnosti ovplyvňuje index rovnakou mierou, či už ide o veľmi veľké alebo veľmi malé spoločnosti.
  • cenovo vážený: Cenovo vážený index udeľuje každej spoločnosti inú váhu na základe jej aktuálnej ceny akcií. Spoločnosti s vyššími cenami akcií majú v týchto indexoch väčšiu váhu bez ohľadu na svoju veľkosť.

Hlavné indexy akciových trhov

V investičnom svete existujú tisíce indexov. Medzi najpopulárnejšie indexy patrí:

Index S&P 500 – tento index sleduje výkonnosť 500 veľkých verejne obchodných spoločností v USA, ktorú určuje výbor spoločnosti S&P Dow Jones Indices. S&P 500 je index vážený podľa trhovej kapitalizácie. To znamená, že akcie veľkých firiem ako Apple, Tesla či Amazon majú na vývoj indexu väčší vplyv, ako spoločnosti s menšou trhovou kapitalizáciu.

Dow Jones Industrial Average (DJIA)  – tento index bol vytvorený v roku 1896 a ide o jeden z najstarších akciových indexov na svete. Má relatívne úzky rozsah, sleduje výkonnosť len 30 amerických spoločností podľa výberu S&P Dow Jones Indices. Akcie v rámci indexu DJIA pochádzajú z rôznych odvetví, od zdravotníctva až po technológie, ale spája ich to, že ide o blue chip akcie, čo sú akcie spoločností s veľkou trhovou kapitalizáciou a dlhou históriou (IBM, Coca-Cola, Apple, Intel, Visa..).

Väčšina spoločností kótovaných v indexe DJIA je jedným z mála cenovo vážených trhových indexov. Dow Jones sa považuje za celosvetovo uznávané meradlo akciového trhu v USA. Pôvodne bolo v indexe len 12 spoločností (prevažne priemyselné podniky). Od roku 1928 DIJA sleduje 30 spoločností.

Nasdaq 100 – tento index sleduje výkonnosť 100 najväčších spoločností kótovaných na burze Nasdaq. Spoločnosti v rámci indexu Nasdaq môžu pôsobiť v mnohých rôznych odvetviach, ale vo všeobecnosti sa orientujú na technológie a nezahŕňajú žiadnych členov finančného sektora. Nasdaq 100 používa váženie podľa trhovej kapitalizácie. Tento index sa všeobecne považuje za barometer výkonnosti technologických akcií.

Nasdaq Composite  –  ide o komplexný index, ktorý sleduje výkonnosť všetkých akcií obchodovaných na burze Nasdaq.

Index Russell 2000 – zatiaľ čo iné burzové indexy sa zameriavajú na najväčšie spoločnosti v určitom segmente, index Russell 2000 meria výkonnosť 2 000 verejne obchodovaných spoločností s malou trhovou kapitalizáciou. Inak povedané, pokiaľ sa spoločnosť stane príliš veľkou, bude z indexu vylúčená. Často je označovaný ako „Russell 2K“ a je vážený podľa trhovej kapitalizácie.

Index Wilshire 5000 Total Market – ide o index, ktorý sleduje výkonnosť celého amerického akciového trhu. Index je vážený na základe trhovej kapitalizácie.

Ostatné akciové indexy

Okrem známych burzových indexov existujú aj menej známe indexy, ktoré napríklad odrážajú výkonnosť akcií v určitej krajine alebo v danom odvetví hospodárstva. Niektoré indexy rozdeľujú veľké, stredné a malé spoločnosti do rôznych kategórií. Iné používajú na výber zložiek akcií investičné stratégie, ako je rastové, hodnotové alebo dividendové investovanie. V podstate pre akýkoľvek typ akcií, o ktoré by ste sa mohli zaujímať, existuje index.

Mnohé typy akciových indexov reprezentujú špecifické segmenty trhu. Ide napríklad o environmentálne, sociálne a riadiace indexy, menové indexy, globálne indexy, národné indexy, rastové indexy, hodnotové indexy či sektorové indexy.

Prečo sledovať akciové indexy

Sledovanie najznámejších akciových indexov nám podáva prehľad o stave celého akciového trhu. Takže pokiaľ chceme vedieť, ako sa darilo americkým akciám v uplynulých troch rokoch, môžeme si pozrieť trojročnú históriu indexu  S&P 500 alebo indexu Dow Jones.

Sledovanie menej známych indexov nám pomáha zistiť, ako sa darí určitému segmentu trhu v porovnaní s trhom ako celkom. Akciové indexy umožňujú ľahšie zistiť, ako sa trh vyvíja, bez toho, aby sme museli sledovať vzostupy a pády každej jednotlivej akcie. Otvárajú tiež jednoduché investičné príležitosti, ktoré môžu využiť aj začínajúci investori, aby sa podieľali na dlhodobom úspechu akciového trhu.

Aký je význam akciových indexov

Mnohí investori používajú akciové indexy na riadenie svojich investičných portfólií a sledovanie finančných trhov. Indexy sú hlboko zakorenené v oblasti riadenia investícií a fondy ich používajú ako referenčné hodnoty na porovnávanie výkonnosti. Referenčné indexy sú ukazovateľom celkového stavu akciového trhu, pretože zahŕňajú niektoré z najhodnotnejších svetových akcií.

Investori môžu využiť výkonnosť a hodnoty benchmarkov aj na sledovanie investícií podľa jednotlivých segmentov. Niektorí investori môžu diverzifikovať svoje investičné portfóliá na základe výnosov alebo očakávaných výnosov určitých segmentov. Okrem toho môže určitý index slúžiť ako referenčná hodnota pre podielový fond alebo portfólio.

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať