Čo sú blue chip akcie? (+ 5 blue chip ETF)

coca cola

Blue chip akcie, označované aj ako „bluechips“, sú akcie známych a vysoko kvalitných spoločností, ktoré sú lídrami vo svojom odvetví. Sú to akcie firiem, ktoré majú silnú povesť nielen u spotrebiteľov, ale aj u akcionárov.

Dá sa tiež povedať, že ide o „veľké mená“, ktoré sa vyznačujú spoľahlivým obchodným modelom. Medzi takéto akcie patria napr. IBM, Walmart, Coca-Cola, Apple, Goldman Sachs, Visa, Nike alebo Johnson & Johnson.

Znaky blue chip akcií

Akcie, ktoré sú označované ako „blue-chip“, majú väčšinou tieto spoločné znaky:

Veľká trhová kapitalizácia – trhová kapitalizácia nám meria hodnotu spoločnosti. Blue chip akcie sú často akcie veľkých firiem, ktoré sa oceňujú na 10 miliárd USD a viac.

Solídne výsledky – blue-chip akcie majú spoľahlivú históriu trvalého rastu a dobrých vyhliadok do budúcnosti.

Súčasť akciového indexu – blue chip akcie sú často súčasťou hlavných akciových indexov ako je napríklad Dow Jones Industrial Average alebo Nasdaq 100.

Dividendy – nie všetky blue-chip akcie vyplácajú dividendy, no mnohé áno.

Výhody a nevýhody týchto akcií

Medzi výhody blue chip akcií môžeme zaradiť nižšiu volatilnosť. Ide o tzv. defenzívne akcie, ktoré sú menej náchylné na hospodárske výkyvy. Ďalšou výhodou je transparentnosť, keďže sú to akcie firiem s dlhou históriou a skúseným manažmentom. Za prednosť týchto akcií sa považuje aj dividendový príjem, pretože mnohé veľké spoločnosti vyplácajú stabilné dividendy.

Nevýhodou blue chip akcií je nízky rastový potenciál. Predsa len ide o vyspelé firmy a lídrov odvetvia, ktorí už majú väčšinu rastu za sebou. Samozrejme, tieto akcie môžu vzrásť, no nebude to dramatický nárast, čo je kompenzácia za nižšie riziko.

Za ďalšiu nevýhodu sa považuje vysoká cena, ktorá sa pri jednotlivých akciách môže pohybovať aj v stovkách dolárov. Takže pokiaľ má investor k dispozícii 600 dolárov, no cena akcie je 840 USD, nemôže si ju zakúpiť.

investor

Ako investovať do blue chip akcií?

Jedným zo spôsobov, ako blue chip akcie zaradiť do svojho portfólia, je nakúpiť tieto akcie jednotlivo priamo u makléra, čo si vyžaduje značný objem kapitálu. Alternatívnou možnosťou sú ETF fondy zamerané práve na blue-chips akcie.

Medzi známe blue-chip ETF patrí napr.:

  • iShares Dow Jones Global Titans 50 ETF
  • SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
  • UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF
  • iShares Global 100 ETF

V prípade, že chcete nakúpiť reálne fyzické akcie, môžete využiť aj online brokera eToro. Viac o tomto brokerovi sa dozviete v našej recenzii: Recenzia eToro

Výhodou je, že tento maklér umožňuje investovanie aj do tzv. frakčných akcií, takže nemusíte nakúpiť celú akciu, ale iba jej časť.

Zhrnutie

V spojitosti s týmito akciami sa investori často pýtajú: sú blue chip akcie bezpečné? Odpoveď znie: Žiadne akcie nie sú bezpečné, takže vždy treba myslieť na riziko straty. Na druhej strane, blue chip akcie sa všeobecne považujú za menej rizikové, pretože ide o akcie dobre etablovaných korporácií, u ktorých je menej pravdepodobné, že by v prípade hospodárskych turbulencií skrachovali.

Každopádne predsa len ide o investíciu a označiť ju za bezpečnú nie je na mieste. Treba myslieť na to, že aj tieto veľké korporácie sa môžu dostať do problémov a neexistuje žiadna garancia toho, že takáto investícia bude bezpečná a zisková. Stačí sa pozrieť na prípad gigantickej banky Lehman Brothers.

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať