Čo sú ETF fondy a aké sú trendy pre rok 2023?

Investovanie do etf fondov
Investovanie do ETF fondov

Názov ETF pochádza z anglického „exchange-traded funds“, čo v preklade znamená fond obchodovaný na burze. Sú to fondy pozostávajúce z viacerých aktív, ktoré najčastejšie kopírujú vývoj určitých indexov alebo komodít. Investovať do ETF je možné na podobnej báze ako do akcií – prostredníctvom burzy.

Prvý ETF fond na americkej burze vznikol v roku 1993 s názvom SPDR S&P 500 ETF (SPY), ktorý kopíruje známy akciový index S&P 500 a je aktívny dodnes.

Druhy ETF fondov

ETF fondy sa najčastejšie rozdeľujú podľa toho, aké podkladové aktívum zloženie ETF kopíruje. Poznáme:

Indexové ETF fondy – tieto ETF kopírujú vývoj akciového indexu, čo znamená, že reagujú na vývoj celého trhu. Sú veľmi obľúbené, keďže sú priamo naviazané na najvýznamnejšie indexy, ako je napríklad už spomínaný benchmark S&P 500. Tento index dosahuje od svojho založenia v roku 1953 priemerný ročný výnos na úrovni 8 percent, pričom v roku 2019 vzrástol až o 31,5 %.

Sektorové ETF fondy – obsahujú akcie firiem, ktoré sú rozložené podľa úspešnosti v daných trhových segmentoch. Ich hodnota je stabilnejšia, preto ich radi využívajú konzervatívni investori, ktorí chcú podstupovať minimálne riziko aj na úkor nižšieho zhodnotenia. Príkladom môže byť investícia do automobilového segmentu ako celku, ktorým sa investor vyhne vyššiemu riziku, ako by mal investovať len do akcií jednej automobilovej spoločnosti.

Komoditné ETF fondy – tieto ETF kopírujú vývoj komodít ako sú napr. drahé kovy, nerastné suroviny či poľnohospodárske komodity (napr. pšenica). Ich nákup v rámci fondu prebieha formou futures kontraktov.

Menové ETF fondy – odzrkadľujú vývoj určitej meny alebo viacerých mien. Populárne sú medzi investori, ktorí chcú investovať do vývoja mien, ale nechcú obchodovať cez forexový trh.

Dlhopisové ETF fondy – kopírujú vývoj štátnych dlhopisov, prípadne korporátnych dlhopisov. Považujú sa za stabilnejšie a majú nižšiu likviditu.

Pákové ETF fondy – pracujú s pákovým efektom, ktorý znásobuje možný výnos, ale aj stratu. Svojím zložením kopírujú indexový fond, jeho pohyb má však niekoľkonásobne vyšší dopad na investíciu. Riziko pri tomto type je výrazne vyššie, rovnako ako potenciálne zisky či straty.

Inverzné ETF fondy – sú určené ku krátkodobým špekuláciám a využívajú ich obchodníci, ktorí chcú profitovať z poklesu určitého aktíva, či už ide o akcie, dlhopisy alebo komodity. Fond sa vyvíja inverzne k danému aktívu. To znamená, že ak si kúpite inverzný ETF na akciový index S&P 500, tento ETF bude rásť vtedy, keď bude index S&P 500 klesať.

Dividendové ETF fondy – sú ideálne pre dlhodobé investovanie a portfólia týchto fondov sú zložené z akcií spoločností, ktoré poskytujú vysoké a pravidelné dividendy.

investovanie

Výhody ETF

S investovaním do týchto inštrumentov sú spojené nasledovné výhody:

  • nižšie náklady a vyššia likvidita oproti podielovým fondom – výber aj so ziskom je možný maximálne do 1 mesiaca
  • široká diverzifikácia – pre rozloženie rizika a vyššie zisky
  • daňové výhody a transparentnosť – možné využitie časového testu (podobne ako u akcií – nutnosť investovania aspoň 1 rok)
  • dostupnosť a efektivita
  • minimálne požiadavky na kapitál (do ETF je možné investovať aj v desiatkach eur)

Nevýhody ETF

Medzi nevýhody ETF môžeme zaradiť:

  • volatilita – podobne ako pri akciách, aj pri ETF treba počítať s volatilitou, ktorá v krátkodobom horizonte môže viesť k stratám
  • nízka likvidita – pri niektorých ETF sú nižšie objemy obchodovania, čo môže viesť k tomu, že investor nezrealizuje transakciu za cenu, ktorú očakáva
  • kurzové riziko
  • v niektorých prípadoch môže byť ťažké zorientovať sa vo viacerých druhoch poplatkov

trhové dáta

Ako nakúpiť ETF?

Najdostupnejšou metódou nákupu ETF je súčasné využitie množstva online platforiem, ktoré dokážu poskytnúť minimálne poplatky pri obchodovaní. To však nemusí znamenať, že obchodovanie nebudú sprevádzať iné náklady spojené s transfermi, či správou konta.

Aj pri investovaní do ETF platia podobné zásady ako pri investovaní do iných inštrumentov. Je teda vhodné urobiť si dôkladný prieskum a vyhodnotiť všetky riziká a výhody jednotlivých poskytovateľov.

Tabuľku s porovnaním regulovaných brokerov, ktorí majú v ponuke aj ETF fondy, nájdete v našej sekcii porovnanie brokerov.

Názov 

Platformy

Inštrumenty

SK / CZ jazyk

xStation

Forex, Akcie

Akciové indexy
ETF, Komodity
Kryptomeny

eToro platform

Forex, Akcie

Akciové indexy
ETF, Komodity

Metatrader 4

Metatrader 5 

R StocksTrader

Forex, Akcie

Akciové indexy
ETF, Komodity
Kryptomeny

Trendy pre rok 2023

Rok 2023 naďalej pokračuje v neistej atmosfére, ktorú podnecuje vysoká inflácia a neutíchajúca vojna na Ukrajine. Trhy sa však postupne spamätávajú zo šokov a investori s optimizmom vyhľadajú nové spôsoby, ktorými by dosiahli stabilnejšie investovanie.

Po nevydarenom roku 2022 sa začína opäť dariť klasickým ETF fondom, ktorých základ tvoria akciové indexy a akcie spoločností. Po covide zviechajúce sa trhy zažili ďalší výrazný pokles po štarte ruskej invázie na Ukrajine a nové obavy z budúcnosti a nedostatku surovín sa okamžite začali prenášať aj do dôvery investorov.

Svet sa však zmobilizoval, pomaly sa vyrovnáva s odstrihnutím od ruských obchodov a rok 2023 začal so sľubným výhľadom pre akciové trhy, ktorý so sebou nesie aj optimistický pohľad na tento typ ETF fondov. Pokiaľ bude pozitívny trend pokračovať a recesiu sa podarí definitívne odvrátiť, akciový trh by mohol zareagovať pozitívnym spôsobom.

Ďalším trendom je hľadanie stabilnejšieho spôsobu investovania a to aj za cenu nižšieho zisku. Využívajú k tomu vo väčšej miere dlhopisové ETF, ktoré investujú do štátnych a korporátnych dlhopisov. Takýto typ investovania síce neprináša vysoké zisky, mnoho investorov však poteší fakt, že sú ich peniaze v minimálnom riziku a v dnešnom chaotickom svete môžu počítať aspoň s nejakou istotou.

Zvýšená miera aktivity bola zaznamenaná aj pri dividendových ETF fondoch, ktoré investujú do akcií s pravidelnými dividenami. V prípade ďalších negatívnych udalostí, ktoré by potencionálne nastali v tomto roku, dividendy investorom pokryjú určitú časť životných nákladov, či pomôžu sa lepšie vyrovnať s trhovými šokmi.

analýza trhu

Zhrnutie

ETF fondy vo všeobecnosti patria medzi najefektívnejšie formy pravidelného investovania, pokiaľ sa jedná o strednodobý až dlhodobý horizont. Rýchle a vysoké zisky tu nečakajte. Niektoré typy ETF fondov sú síce volatilnejšie, v konečnom dôsledku však veľká väčšina z nich prináša relatívne stabilný vývoj z pohľadu dlhodobého investovania. V takom prípade je nutné si poriadne rozmyslieť, cez koho, ako a koľko investovať, keďže dobre nastavená dlhodobá investícia je nástrojom na dosiahnutie dôchodku, o akom všetci snívame. Je však dôležité všímať si každý poplatok, ktorý sa s ETF-kom spája.

Konzervatívni investori, ktorí vyhľadávajú stabilnejšie inštrumenty, môžu zvoliť ETF fondy s nižším percentuálnym zhodnotením, ale za to s nižším rizikom, ktoré poskytujú vyššiu stabilitu a istotu. Také portfólio by malo obsahovať hlavne ETF so základom v dlhopisoch a dividendových spoločnostiach.

Investori, ktorí sú ochotní prijať určitú mieru rizika, môžu zvoliť indexové a akciové fondy, u ktorých môže priemerný ročný percentuálny zisk dosiahnuť 10 %. Ideálne je vyhľadať si skúseného poradcu, s ktorým preberiete váš postoj k investovaniu, alebo si spraviť veľmi dôkladný prieskum, pokiaľ sa rozhodnete postupovať na vlastnú päsť‘‘.

Použité zdroje: vanguard.ca; etf.com ; investopedia.com

Redaktor portálu investicne.sk
Zdieľať
Komentáre