Tento graf vysvetľuje, prečo je skvelé byť bohatým v USA

Z prieskumu organizácie OECD vyplýva, že počas rokov 1981 až 2012 sa podiel príjmov najbohatších Američanov (najbohatšie 1 %) na celkových hrubých príjmoch pred zdanením zvýšil až na 20 %.

Ako vidieť na priloženom grafe nižšie, nárast podielu príjmov na celkových hrubých príjmoch zaznamenali aj boháči z iných krajín, avšak nie až taký výrazný ako v Spojených štátoch.

Dokonca aj v krajinách, ktoré sú typické silným sociálnym systémom (Fínsko, Švédsko) sa podiel bohatých na celkových príjmoch v priebehu rokov výrazne zvýšil.

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať