Ako môže aktívny investičný prístup zlepšiť pasívne investovanie

Vo svete investícií panuje mýtus, že aktívne a pasívne investovanie je tak odlišné, že investori si musia vybrať výhody len jedného z nich. V skutočnosti ale platí, že aktívny prístup a analýzy môžu obohatiť pasívne investovanie do indexov a zvýšiť tak výnosy pre investorov.

Cieľom tohto modelu je zvýšiť indexové výnosy angažovaním sa vo vybraných spoločnostiach, ktoré majú veľkú váhu v indexoch a majú zároveň potenciál ťažiť z konštruktívneho prístupu externých analytikov.

Výhodou takého integrovaného modelu je to, že kombinuje to najlepšie z pasívnych a aktívnych investičných stratégií. Pasívny prístup nezohľadňuje hospodársky cyklus, takže je výhodnejší pre dlhodobých investorov. Aktívny prístup má nízku toleranciu k poklesom trhov. Dáva preto investorom možnosť odpútať sa od tendencie predávať akcie pri poklesoch.

Tradičné znalosti aktívnych manažérov vrátane fundamentálnej analýzy a výberu akcií slúžia pri tomto prístupe k identifikovaniu  spoločností vhodných pre partnerstvo a angažovanie sa. Cieľom je presadiť vo firmách zmeny, ktoré zvýšia ich výkon a trhovú hodnotu. Kombinácia pasívneho manažmentu portfólií a aktívneho prístupu k investíciám môže minimalizovať hrozbu poklesu veľkých spoločností, keď ich nedostatočný výkon zráža nadol výkon celého indexu.

Prvým krokom je identifikovanie spoločnosti s férovou hodnotou. Ďalej treba odhadnúť možnú odchýlku od hodnoty, ktorú vnímame ako férovú. Spoločnosť je nedocenená vtedy, keď jej trhová hodnota je po dlhší čas oveľa nižšie ako jej rozumná a férová hodnota. V tomto prípade sa pozeráme na problémy, ktoré môže mať spoločnosť pri komunikácii s trhom. Naopak nadcenená spoločnosť je taká firma, ktorej výnos kapitálu je oveľa nižší ako náklady kapitálu. V takých prípadoch firmám poskytujeme naše rady, čo môže byť príčinou tohto stavu.

Hlavnou črtou nášho angažovania sa je, že ho robíme maximálne diskrétne. Neposkytujeme naše analýzy v tomto prípade verejne a uprednostňujeme osobné stretnutia pred otvorenými listami s našimi odporúčaniami. Jasným signálom toho, že spoločnosti si náš prístup vážia, je rastúca ochota spolupracovať a stretávať sa s nami.

Nemôžeme v našej snahe ustať

V roku Japonsku bol v roku 2015 prijatý zákon o správe korporácií a novelizovaný Obchodný zákonník. Od tej doby tu môžeme pozorovať zlepšenie firemnej praxe. Ide napríklad o lepšiu komunikáciu medzi jednotlivými divíziami korporácií, napríklad medzi právnym, finančným a plánovacím oddelením. Rovnako tak s oddelením vzťahov s investormi. Sme svedkami aj rastúceho využívania externých manažérov.

Stále je tu však množstvo oblastí na zlepšenie. Hoci množstvo spoločností proaktívne pracuje na vylepšeniach, je ešte stále veľa firiem, ktoré robia len to nevyhnutné minimum. Nemôžeme preto v našej snahe ustať dovtedy, kým riadenie podľa best practice nebude všeobecne prijaté. Ide najmä o vzťah firiem a investorov. Množstvo spoločností tu naďalej zastáva prístup nevyhnutného minima a nie orientácie na rast.

Vďaka angažovaniu sa našich analytikov sa výkon firiem zlepšuje. Chceme preto pokračovať v našej snahe a zvyšovať našu pridanú hodnotu pre firmy. Očakávame, že podporu nám poskytne aj legislatíva, ktorá vytvorí prajné prostredie pre konštruktívny dialóg. Čo je dobré pre firmy, je dobré aj pre dlhodobých investorov. Vedie to k vyššej transparentnosti, udržateľnosti a vyšším potenciálnym výnosom.

Hiroki Sampei, Head of Engagement spoločnosti Fidelity v Japonsku

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock Komentáre