Viete, akú cenu má vaša firma?

Rozmýšľali ste už nad tým, akú hodnotu má vaša firma? Vedieť jej cenu je dôležité najmä v prípade, ak ju chcete predať. Ak sa však naučíte ohodnotiť svoju firmu, bude pre vás ľahšie zistiť cenu aj ostatných, čo je dôležité zase v prípade, ak máte záujem o kúpu podniku.

Ako sa teda dá vypočítať hodnota firmy a aké faktory vplývajú na jej cenu?

Odhadnite hodnotu vášho podniku

Na Slovensku existujú spoločnosti, ktoré sa zaoberajú poradenstvom v oblasti oceňovania podnikov. Stanovia reálne hodnoty akcií a majetku vašej spoločnosti a v prípade záujmu vám poradia, ako hodnotu podniku zvýšiť. Oceňovanie firmy pritom prebieha využitím viacerých metód, ako je výnosová, porovnávacia a majetková, prípadne kombinovaná metóda.

Princípy pre stanovenie ceny firmy

Vyššie uvedené metódy vychádzajú z niekoľkých princípov, vďaka ktorým viete vyčísliť hodnotu vášho podniku. Aké to sú?

  • výnosový princíp
  • majetkový princíp
  • trhový princíp
  • kombinovaný princíp

Najviac sa pre stanovenie ceny firmy využíva výnosový princíp, nakoľko zohľadňuje budúce výnosy, teda potenciál podniku. Pri majetkovom princípe sa vyčísli hodnota podniku podľa jeho majetku, pričom sa odpočítajú jeho záväzky. Trhový princíp vyčísli hodnotu podniku podľa hodnoty podobného podniku na trhu a kombinovaný spája majetkový a výnosový princíp.

Stanovenie ceny podniku

Ziskovosť firmy sa počíta u každého typu podnikania inak. Môžete pozerať na čistý zisk firmy, na jeho voľné peňažné prostriedky, inak zvané aj free cashflow, či na EBITDA, čo je zisk ešte pred samotným zdanením, úrokmi a odpismi.

Tipy, ako stanoviť hodnotu firmy

Niektoré firmy sú náročnejšie na kapitál a iné už sú v štádiu, kedy do nich nebude treba niekoľko najbližších rokov investovať. Aj preto je vhodné zohľadniť pri stanovení ceny aj zisk, aký by firma mala, keby sa do nej neinvestovalo.

Ďalším krokom pri stanovení hodnoty podniku je zohľadňovať disponibilný cashflow a nie jej obrat. Tento disponibilný cashflow sa pritom násobí, a to najmä podľa sektora v ktorom firma pôsobí a toho, ako vidíme budúcnosť našej firmy. Ak sa podniku darí a vyzerá to, že bude rásť, môžeme si dovoliť dať vyšší násobok. V prípade, že má firma silnú konkurenciu, je lepšie dať nižší násobok. Násobok ako taký sa pritom pohybuje vo väčšine prípadov v rozpätí troj- až päť-násobku.

Stanovenie ceny podľa výnosovej metódy

Nakoľko sa výnosová metóda využíva najviac, uvedieme si príklad takéhoto stanovenia hodnoty podniku. Pri výnosovej metóde je vhodné naplánovať niekoľkoročný časový horizont príjmov, ktoré firma dokáže vytvoriť. Následne sa zohľadní očakávaná suma, ktorú bude firma po skončení tohto časového horizontu vytvárať.

Pri predpoklade, že budú príjmy rásť, odhadne sa ročný percentuálny nárast. Pomocou vzorca sa potom vypočíta odhad súčasnej ceny vašej firmy.

Čoho sa pri stanovení ceny podniku vyvarovať

Pri stanovení hodnoty podniku je vhodné pozerať sa na svoju firmu cez vyššie spomenuté finančné ukazovatele. Je pravda, že ste do podniku mohli investovať a roky sa mu venovať, no pri nacenení je lepšie držať svoje emócie na uzde.

(Tu sa môžete dozvedieť viac o tom ako sa  pripraviť na predaj firmy.)

Investori totiž budú mať na vašu firmu iný pohľad ako vy. Bez presvedčivých a podložených dôvodov nebudú ochotní investovať do podniku, aj keď o ňom budete rozprávať v samých superlatívoch. Musíte si uvedomiť, že samotná firma má len takú hodnotu, akú sama vyprodukuje.

Investorom bude jedno, koľko ste do podniku za posledné roky investovali či koľko ste firmu budovali. Pre nich bude smerodajný iba výsledok, a teda ziskovosť. Podľa toho budú vedieť, či je firma nadhodnotená, alebo sa do nej oplatí investovať.

Rada na záver

Tieto rady sú výborným pomocníkom, ako zistiť hodnotu vášho podniku. Pamätajte však, že toto nacenenie sa nevyrovná znaleckému posudku. Ide len o to, zistiť čo najkonkrétnejšiu sumu, s ktorou môžete pri predaji vašej firmy počítať.

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
Komentáre