Nová príručka pre grantových partnerov EÚ

0

EÚ rozbehla nový program spolupráce so svojimi partnerskými krajinami. Spolupráca v oblasti rozvoja a dialógu, tzv. CIUDAD zverejňuje návod na pomoc príjemcom pri získavaní grantových projektov.

Nový sprievodca poskytuje praktické informácie o pravidlách a postupoch pre administratívne a finančné riadenie, monitorovanie, vykazovanie a účtovníctvo. V prílohe navyše obsahuje praktické rady a príklady, ako správne postupovať pri riadení grantu.

Program CIUDAD je financovaný zo 14 mil. € do roku 2013 a prvýkrát je určený pre všetkých partnerov EÚ. Medzi nich patria hlavne krajiny Blízkeho východu a Afriky. Ale okrem takých štátov ako je Egypt, Alžírsko, Izrael, Libanon, Maroko, Sýria, Arménsko, Azerbajdžan tam patria aj Bielorusko, Rusko a Ukrajina.

Tri základné ciele, ktoré sa chcú zabezpečiť sú: environmentálna udržateľnosť a energetická účinnosť, trvalo udržateľný hospodársky rozvoj a znižovanie sociálnych nerovností a ako tretia oblasť trvalo udržateľné územné plánovanie.

Zdroj: www.ansamed.biz

investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať