Nové hedgové pravidlá!

0

Prísne pravidlá pre hedgové fondy a súkromné kapitálové fondy boli dohodnuté v Bruseli. Mali by tak ukončiť takmer dva roky ťažkého priemyselného lobingu a nejasných politických rozhodovaní.

Balíček je výplodom európskych poslancov, ktorý ho schválili po tom, čo Francúzsko stiahlo svoje námietky k návrhom. Balík musí byť schválený Európskym parlamentom a členských krajinami Európskej únie. Nepočíta sa však so žiadnymi problémami.

V hedgových fondoch a súkromnom kapitálom sektore sa uľavilo po informáciách,  že budúce pravidlá budú jasné a že niektoré extrémne návrhy boli buď odstránené,  alebo zriedené.

Priemysel bude naďalej čeliť proskripčným a vykonávacím predpisom viac v Európe ako v Spojených štátoch amerických a zaťaženie spôsobené dodržiavaním môže priniesť aj vyššie náklady investorov.

Zdroj: www.ft.com

investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať