Prekvapí nás ECB novými stimulmi?

0
Prezident ECB Mario Draghi

Medzi dve hlavné makroekonomické udalosti tohto týždňa patrí pravidelný report z amerického trhu práce a zasadnutie Európskej centrálnej banky. Pozornosť finančných trhov sa upiera najmä na európskych bankárov.

Pozrime sa najprv na menej dôležitú udalosť, ktorou je report z amerického trhu práce. Očakávame, že údaje o zamestnanosti zostanú pozitívne a domnievame sa, že správa bude mať len malý vplyv na krátkodobý a strednodobý vývoj menovej politiky USA.

Sledovaná miera nezamestnanosti je oneskoreným ukazovateľom, ktorý nie je veľmi užitočný pri predpovedaní trendov rastu. Každopádne všetky nedávne ukazovatele nám len potvrdili, že Fed zostane v režime hybernácie dlhší čas a tohto týždňový report z amerického trhu práce to len potvrdí.

Skutočne dôležitou udalosťou tohto týždňa však bude zasadnutie Európskej centrálnej banky. Už si ani nepamätám, kedy stretnutie ECB vyvolávalo taký silný záujem investorov. Vedenie ECB bude totiž diskutovať o realizácii nových dlhodobých refinančných operácií (nazývaných aj ako TLTRO), s cieľom vyhnúť sa očakávaným problémom.

Problém spočíva v tom, že v júni sa ukončí prvé kolo TLTRO. Toto opatrenie je jedným z neštandardných nástrojov menovej politiky ECB. Prostredníctvom operácií TLTRO poskytuje ECB bankám dlhodobé úvery a motivujeme ich, aby zvýšili objem úverov poskytovaných podnikom a spotrebiteľom v eurozóne.

Keďže banky by inak od júna nemali prístup k novým zdrojom financovania zo strany ECB, nemali by inú možnosť ako sa uchýliť k pôžičkám z trhu pri vyšších nákladoch, ako v súčasnosti.

Najslabšie banky, akými sú napríklad malé a stredne veľké talianske banky, by mohli mať dokonca celkovo problém s financovaním sa. Keďže náklady na financovanie by sa výrazne zvýšili, banky by ich určite preniesli na klientov, čo by sprísnilo menové podmienky a sťažil by sa prístup k úverom.

Očakávame preto, že nové kolo TLTRO bude schválené jednomyseľne, čo by vyslalo silný impulz naprieč všetkými trhmi. V tejto fáze ostávajú nevyriešené ešte dve otázky:

  1. Kedy sa začne nové kolo financovania?
  2. Bude súčasťou nového programu aj väčší balík stimulov? (vrátane zmeny smerovania a posunutia repo sadzby spať na nulu?)

Podľa nášho názoru diskusia o ostatných stimuloch nie je veľmi reálna. Ekonomická situácia je síce horšia ako znázorňovali predpovede, ale nie je to vyslovene katastrofa. ECB sa preto nemusí nikam ponáhľať a mala by si dobre premyslieť, či stlačí spúšť na novej monetárnej bazuke.

Stretnutie ECB bude preto zahŕňať najmä diskusiu o technických podrobnostiach týkajúcich sa TLTRO. Keďže tento nový stimul už bol na trhu započítaný do cien, vplyv na trhy, najmä na euro, by mal byť veľmi obmedzený. Ako však vieme, všetky dôležité zasadnutia ECB vedú k vyššej volatilite, takže ani štvrtkové zasadnutie nebude výnimkou.

Christopher Dembik, hlavný makro analytik Saxo Bank

investicne.sk
Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať