Rozdiely v príspevkoch štátu pre rodičov

0

Rodičovský príspevok je v roku 2018 vo výške 214,70 eur mesačne na jedno narodené dieťa. V prípade viacero súčasne narodených detí sa príspevok zvýši o ZÁVRATNÝCH 25 % na každé ďalšie dieťa.

Pri dvojičkách je to suma 268,40 eur. Vzhľadom k tomu, že počet dvojičiek za posledné obdobie narástol, stretáva sa s týmto problémom množstvo ľudí.

Prečo žena, ktorej sa narodili 2 deti s minimálne 3 ročným odstupom dostane 429,40 eur mesačne (berieme do úvahy súčet príspevku za prvé aj druhé dieťa do 3 rokov veku detí, nie je možné poberať tento príspevok súčasne na 2 deti naraz) a žena, ktorej sa narodia dvojičky len 268,40 eur mesačne?

Starostlivosť o deti v oboch prípadoch je približne rovnako nákladná. Pri dvojičkách pravdepodobne ešte viac. To však nie je všetko.

Príspevok pri narodení dieťaťa predstavuje podobný problém. Pri narodení dieťaťa z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožije minimálne 28 dní, dostanú rodičia príspevok 829,86 eur. Suma príspevku pre dvojičky predstavuje 905,55 eur za obe deti. To je len niečo vyše 75 eur na druhé dieťa.

Nedokážem pochopiť, prečo to štát ráta podľa počtu pôrodov a nie podľa počtu narodených detí. Aký je v tom zmysel, že žena, ktorá porodí trojičky dostane 981,24 eur príspevok pri narodení jej trojčiat a potom mesačne do 3 rokov 322,05 eur mesačne taktiež na všetky 3 deti dohromady.

Na druhej strane matka, ktorá má 3 deti (taktiež s minimálne 3-ročným vekovým rozdielom detí) dostane na každé dieťa príspevok pri narodení 829,86 eur, teda pri 3 deťoch dokopy 2 489,58 eur a mesačný príspevok 214,70 eur na dieťa, pri 3 deťoch dokopy 644,10 eur mesačne.

Celkovo to pri rovnakom počte detí predstavuje stratu matky s trojičkami o 1 508,34 eur za príspevok pri narodení dieťaťa a 322,05 eur mesačný príspevok na starostlivosť o deti, čo je za obdobie 3 rokov až rozdiel o 11 593,80 eur. (Pri dvojičkách rozdiel predstavuje 5 796 eur za mesačné príspevky na starostlivosť o dieťa a 754,17 eur za príspevok pri narodení detí.)

Z dostupných informácií je možné usúdiť, že najvýhodnejšie je mať deti minimálne s 3-ročným vekovým odstupom.

Je to podľa Vás spravodlivé? Myslím, že by bolo potrebné to prehodnotiť, najmä kvôli faktu, že v poslednej dobe sa zvýšil počet viacero súčasne narodených detí.

V článku sú pre porovnanie použité hodnoty príspevkov platné pre rok 2018, ich výška sa každý rok mení o malú čiastku.

Zdieľať