Finančné trhy si sfanatizovaný dav v Kapitole nevšímali

Dá sa s istotou povedať, že 6. január 2021 sa zapíše do dejín ako zlomový okamih v dejinách USA, keď dav Trumpových priaznivcov zaútočil na Kapitol. O tejto udalosti sa bude hovoriť ešte dlho a bude veľmi zaujímavé sledovať, aký to bude mať vplyv na americkú spoločnosť, geopolitiku a samozrejme americkú zahraničnopolitickú agendu.

Trhy však ako keby odvracali pohľad od týchto historických udalostí a namiesto toho sa zamerali na praktickejšie implikácie dosiahnutej väčšiny Demokratickej strany v Kongrese a z toho vyplývajúce očakávania. Tie menia makroekonomický výhľad, keďže sa očakáva rast úrokových mier spolu s vyššími inflačnými očakávaniami. Naopak americké technologické akcie sa pripravujú na potenciálnu reguláciu v sektore a vyššie úroky. 

Trh, zdá sa, už berie do úvahy nadvládu Demokratickej strany a to tlačí 10-ročné výnosy z amerických dlhopisov na 1,02%, teda na najvyššiu úroveň od marca 2020. Trh do výnosov už započítava očakávaný väčší balík stimulov v boji proti ekonomickému poklesu vyvolaného pandémiou Covid-19. Viac fiškálnych stimulov s cieľom vrátiť nezamestnanosť na úroveň pred koronou vyvolá silný dopyt v ekonomike a pomôže k vyššej inflácii. Nemôžeme zabudnúť ani na tzv. helikoptérové peniaze, teda priame platby Američanom ako pomoc v kríze. Hodnota takýchto šekov by sa mala zvýšiť zo 600 na 2000 dolárov.

Prevahu demokratov trh už započítava aj do cien technologických akcií, keď termínované obchody na Nasdaq 100 klesli o 2%, pretože scenár „modrej demokratickej vlny“ otvára dvere väčším reguláciám v sektore, dani z bohatstva, vyšším sadzbám dane z príjmu právnických osôb, zvýšeným dotáciám na zelenú energiu a ďalším stimulom, ktoré by mohli tlačiť na vyššie úrokové sadzby, a negatívne tak ovplyvňovať aktíva citlivé na sadzby, ako sú rastové akcie alebo súkromné ​​kapitálové fondy. 

Rovnako, vďaka prevahe Demokratov sa očakávajú pozitívne impulzy pre sektory poľnohospodárstva, chemický priemysel, energetiku a baníctvo, nakoľko sa počíta s tým, že tieto dostanú viac „paliva“ ako za prezidenta Trumpa. 

Peter Garnry, hlavný akciový analytik Saxo Bank

Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať