Eurozóna sa naďalej trápi. Tieto 4 grafy sú toho jasným dôkazom

0

V uplynulom obchodnom týždni sa na svet dostalo niekoľko ekonomických dát, ktoré poukázali na pretrvávajúce ekonomické problémy v menovej únii. Najnovšie údaje iba potvrdili, že ekonomika eurozóny ešte bude mať čo robiť, aby sa dalo hovoriť o trvalejšom hospodárskom oživení.

Priam hrôzu vyvoláva prvý priložený graf, ktorý znázorňuje, že eurozóna mieri k deflácii. S defláciou, čiže poklesom cien, sa už trápi Taliansko (druhý graf).

Ak pokles cien bude aj naďalej pretrvávať, môže to priniesť viacero negatívnych dôsledkov – obyvatelia menovej únii nadobudnú falošný pocit, že ceny budú stále nižšie – reakciou na to bude odkladanie nákupov, čo môže vyústiť k úplnému zamrznutiu finančných tokov.

Graf číslo tri zobrazuje, že objem poskytnutých úverov v nefinančnom sektore zaznamenáva pokles. Práve ECB a jej nové nástroje sa majú postarať o zastavenie tohto negatívneho trendu. Cieľom dlhodobých refinančných operácií je poskytnúť bankám lacnú likviditu a naštartovať úverovú aktivitu. Ako však vidieť na grafe č. 3, zatiaľ plány ECB nevychádzajú.

Nakoniec tu máme Francúzsko, ktoré aj naďalej bojuje s vysokým počtom nezamestnaných. Na poslednom priloženom grafe vidieť, že v júli tu počet uchádzačov o prácu vzrástol o 26 tisíc na rekordných 3,424 milióna.

Graf č.1: Inflácia v eurozóne mieri k 0 %

Graf č.2: Ceny v Taliansku už mierne klesajú

Graf č.3: Objem úverov v nefinančnom sektore medziročne klesá

Graf 4: Francúzsko, 2. najväčšiu ekonomiku eurozóny, aj naďalej trápi rast nezamestnanosti

Dušan Hruška
DUŠAN HRUŠKA je zakladateľom a zároveň aj šéfredaktorom Investičných Novín - www.investicne.sk. Je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, kde vyštudoval odbor Financie, bankovníctvo a investovanie.
Zdieľať