10 najväčších ekonomík sveta v roku 2024

Hrubý domáci produkt (HDP) je štandardným ukazovateľom ekonomickej sily každej krajiny. Desať najväčších ekonomík sveta sa významne podieľa na celosvetovom HDP a má silný vplyv na medzinárodný obchod a hospodársku politiku. Najväčšou ekonomikou na svete sú Spojené štáty americké, ktoré sa na čele rebríčka držia už od 20. storočia. Očakáva sa však, že v najbližších rokoch môže USA na pozícii najväčšej ekonomiky sveta vystriedať Čína.

Toto sú najväčšie ekonomiky sveta v roku 2024:

1. USA

USA sú najväčšou ekonomikou na svete s hodnotou HDP takmer 28 biliónov USD. Spojené štáty majú dynamické hospodárstvo poháňané stabilnými odvetviami. Okrem toho ich vysoko rozvinutá infraštruktúra podporuje prostredie priaznivé pre podnikanie a poskytuje prístup k vysoko vzdelanej pracovnej sile. V USA sa nachádza najväčší akciový trh sveta a nájdeme tu aj dve najväčšie burzy na svete – New York Stock Exchange (NYSE) a burzu Nasdaq.

HDP (v biliónoch USD): 27,974

HDP na obyvateľa (v tis. USD): 83,06

2. Čína

Druhou najväčšou ekonomikou na svete s nominálnym HDP v hodnote viac ako 18 biliónov dolárov je Čína. Čínske hospodárstvo sa opiera najmä o výrobu, export a investície. Je tiež známe, že ekonomický rast krajiny je podporovaný masívnymi stimulmi zo strany Pekingu. V Číne existujú značné rozdiely v príjmoch – HDP na obyvateľa v Pekingu je štyrikrát vyššie ako v provincii Gansu na severozápade.

HDP (v biliónoch USD): 18,566

HDP na obyvateľa (v tis. USD): 13,16

3. Nemecko

Nemecko je treťou najväčšou ekonomikou na svete s HDP v objeme 4,73 bilióna dolárov. Príjem na obyvateľa v Nemecku je 56 040 dolárov. K tomu prispievajú nielen korporácie ako Siemens, BMW či Mercedes-Benz, ale aj silný vývoz, konkurencieschopný sektor služieb, dopravné a logistické spoločnosti najvyššieho kalibru a vyspelá infraštruktúra.

HDP (v biliónoch USD): 4,73

HDP na obyvateľa (tis. USD): 56,04

4. Japonsko

Japonsko, ktoré dlhodobo zastávalo pozíciu tretej najväčšej ekonomiky sveta, je významným výrobcom automobilov a elektronických zariadení. Je to tiež krajina s vysoko rozvinutým kultúrnym dedičstvom. Hoci sa ekonomike podarilo popasovať s hlbokou deflačnou krízou, naďalej čelí viacerým problémom, ako je nedostatok prírodných zdrojov a starnutie obyvateľstva.

HDP (v biliónoch USD): 4,291

HDP na obyvateľa (v tis. USD): 34,55

5. India

India nedávno predbehla Spojené kráľovstvo a stala sa piatou najväčšou ekonomikou sveta. Jej hrubý domáci produkt predstavuje 4,11 bilióna dolárov a príjem na obyvateľa 2 850 dolárov. Liberalizácia indickej ekonomiky od 90. rokov 20. storočia bola hnacím motorom hospodárskeho rastu, ale nepružná obchodná regulácia, rozsiahla korupcia a pretrvávajúca chudoba predstavujú výzvy pre pokračujúcu expanziu.

India je naďalej jednou z najchudobnejších krajín sveta (v prepočte na obyvateľa) a trpí rozsiahlou nerovnosťou: 10 % Indov vlastní 57 % bohatstva krajiny.

HDP (v biliónoch USD): 4,112

HDP na obyvateľa (v tis. USD): 2,85

6. Spojené kráľovstvo

Spojené kráľovstvo je šiestou najväčšou ekonomikou na svete. V čase svojho najväčšieho rozmachu zaberala Veľká Británia štvrtinu zemegule. Dnes je naďalej vysoko rozvinutou krajinou so značným hospodárskym, politickým a kultúrnym vplyvom. Ekonomiku poháňajú najmä služby, ako je bankovníctvo a cestovný ruch, zatiaľ čo výdavky domácností zostávajú obmedzené v dôsledku vyšších nákladov na bývanie.

HDP (v biliónoch USD): 3,592

HDP na obyvateľa (tis. USD): 52,43

7. Francúzsko

Siedma najväčšia ekonomika na svete má HDP vo výške 3,182 bilióna dolárov a príjem na obyvateľa dosahuje 52 430 dolárov. Vycibrená francúzska gastronómia a vína sú synonymom stredovekých miest, alpských obcí a stredomorských pláží. Renomované múzeá klasického umenia, ako je Louvre, a pamiatky ako Eiffelova veža a rímske divadlo v Lyone svedčia o dlhej a slávnej histórii krajiny.

HDP (v biliónoch USD): 3,182

HDP na obyvateľa (tis. USD): 52,43

8. Taliansko

Ôsmou najväčšou ekonomikou na svete je Taliansko s HDP v objeme 2,28 bilióna dolárov. Taliansko priťahuje zahraničné investície svojím atraktívnym domácim trhom, prístupom na trhy Európskej únie, špičkovými výskumnými centrami a vysokokvalifikovanou pracovnou silou. Taliansko ponúka zahraničným investorom záruky na projekty a poistenie, ako aj strategické investičné poradenstvo. Výzvou pre ďalšiu expanziu zostáva vysoký verejný dlh, neefektívne súdnictvo a tiež chronicky vysoká nezamestnanosť mladých ľudí.

HDP (v biliónoch USD): 2,280

HDP na obyvateľa (tis. USD): 38,93

9. Brazília

Deviatou najväčšou ekonomikou na svete je Brazília s výškou HDP 2,272 bilióna dolárov. Brazília je významným rozvíjajúcim sa trhom a jedným z najväčších svetových výrobcov energie. Jej hospodárstvo pozostáva zo silných výrobných odvetví, poľnohospodárstva a služieb, ktoré prispievajú k prosperujúcej spoločnosti. Brazílsku kultúru však stále trápi všadeprítomná korupcia, politická polarizácia, násilie voči ženám a menšinám.

HDP (v biliónoch USD): 2,272

HDP na obyvateľa (tis. USD): 11,03

10. Kanada

Rebríček desiatich najväčších ekonomík sveta v roku 2024 uzatvára Kanada s HDP 2,28 bilióna dolárov. Kanadské hospodárstvo sa vo veľkej miere spolieha na svoje bohaté prírodné zdroje, ktoré zahŕňajú ropu, plyn, nerastné suroviny a drevo. Okrem toho sa krajina môže pochváliť prosperujúcim sektorom služieb, dobre etablovaným výrobným priemyslom a vytrvalým úsilím o podporu inovácií.

HDP (v biliónoch USD): 2,280

HDP na obyvateľa (tis. USD): 38,93

Zdroj: forbesindia.com; investopedia

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock Komentáre