Ekonomická prognóza pre USA

0

Obamova administratíva predpovedá na tento rok deficit federálneho rozpočtu na úrovni 1,21 biliónov dolárov, zatiaľ čo ešte vo februári sa hovorilo až o 1,33 biliónoch dolárov. Miera nezamestnanosti v USA má byť v priemere 8 % za rok, uviedol to Úrad pre riadenie a rozpočet v aktualizácii rozpočtových výhľadov, ktorú vydáva každý rok. Aktualizované údaje boli zverejnené uprostred prezidentskej kampane, v ktorých je ekonomika dominantná téma.

Hospodársky rast by mal od štvrtého štvrťroku 2011 do štvrtého štvrťroku 2012 dosahovať 2,6 %. Aj keď je toto číslo nižšie ako pôvodné očakávania z februára, stále je vyššie ako hovoria prognózy ekonómov zo súkromnej sféry.  Podľa správy ekonómov Bieleho domu zostáva ekonomická a finančná nestabilita v eurozóne naďalej významným rizikom aj pre oživenie americkej a globálnej ekonomiky. Správa tiež očakáva, že v roku 2012 a 2013 bude rast ekonomiky pokračovať miernym tempom a rýchlejšie rásť by mal následne v roku 2014.

Prezidentský súboj

Pracovné miesta, dane a deficit sú hlavnými bodmi diskusie v prezidentskom súperení medzi Obamom a republikánskym prezidentským kandidátom Mittom Romneyom. Prieskumy verenej mienky naznačujú, že oboch kandidátov oddeľuje len tesný rozdiel. V siedmich národných prieskumoch zverejnených od 9. júla je Obama vo výhode v priemere o 1,1  percentuálneho bodu.

Správa Bieleho domu tak ukazuje, že Obama bude mať rozpočtový deficit vyšší ako 1 bilión dolárov, počas celého štvorročného funkčného obdobia.

Rommey na to  vyhlásil, že je to ďalší signál toho, že Obamova politika nebola účinná. Senátor z Alabamy Jeff Sessions, vrchný republikán v Rozpočtovom výbore uviedol, že revidované prognózy ukazujú 10,6 biliónový nárast dlhu v nasledujúcom desaťročí, no napriek tomu Obamova kampaň hovorí, že má plán na vyvážené znižovanie dlhu.

Federálny rozpočtový deficit bol 1,4 bilióna dolárov v roku 2009 a 1,3 bilióna v rokoch 2010 a 2011. Aj napriek vysokému schodku bol v roku 2011 dopyt po vládnych dlhopisoch vysoký. Nízke výnosy štátnych pokladničných poukážok ukazujú, že väčšina investorov verí, že americká vláda bude schopná svoje záväzky plniť.

Prognózované deficity

Nová prognóza deficitu pre tento rok je znížená predovšetkým kvôli tomu, že kongres zablokoval mnoho z Obamových daňových a výdavkových plánov. V prognóze z februára sa počítalo, že plány ovplyvnia náklady v roku 2012. Aktuálna situácia ale spôsobila, že vplyv sa bude presúvať na rok 2013 a ďalšie roky, čím sa deficit v roku 2012 zníži.

Deficit na rok 2013 sa odhaduje na 991 miliárd dolárov, oproti pôvodne plánovaným 901 miliardám. Spôsobené je to nižším inkasom daňových príjmov, než sa pôvodne očakávalo a presunom nákladov na dočasné pracovné miesta. Správa tiež očakáva deficit 661 miliárd dolárov v roku 2014. Tu došlo len k mierenej úprave prognózy z pôvodných 668 miliárd plánovaných vo februári.

Spory s Kongresom

Obama a Kongres sa stále sporia o to, ako znížiť rozpočtové schodky. Ak nebude kompromis dosiahnutý pred 31. decembrom, bude sa musieť pristúpiť k tzv. fiškálnemu útesu a automaticky sa budú znižovať výdavky a zvyšovať dane, čo následne hrozí rizikom spomalenia ekonomiky a jej uvrhnutím naspäť do recesie.

Prognóza predpovedá rast HDP na rok 2013 o 2,6 %, teda rovnako ako predpoklad na tento rok. Následne by sa mal rast zvýšiť na 4 % v roku 2014.

Zastaví Obamu nezamestnanosť ?

Miera nezamestnanosti na úrovni nad 8 percentami sa v USA drží najdlhšie obdobie od druhej svetovej vojny, pričom jej vrchol bol v októbri 2009. Podľa predpokladu by malo k miernemu zníženie na 7,9 % dôjsť v štvrtom štvrťroku tohto roka, teda približne v čase prezidentských volieb.

Od druhej svetovej vojny bol za situácie, že bola nezamestnanosť vyššia ako 6 %, znovuzvolený len jeden prezident. Ronald Regan vyhral druhé voľby, keď bola nezamestnanosť 7,2 %, avšak vtedy v predchádzajúcich 18 mesiacoch klesla jej úroveň o 3 percentuálne body.

MARTIN KIABA je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. Aktívne sa zaujíma o finančné trhy, problematiku verejných financií a politické dianie doma i v zahraničí.
Zdieľať