Roubini: Hospodársky rast USA nečaká nič dobré!

0

Americký ekonóm Nouriel Roubini hovorí, že myšlienka bezproblémového ekonomického rastu USA v 2. polovici tohto roka sa dá nazvať rozprávkou.

Mnohí si myslia, že uvoľnenie na realitnom trhu, nízke ceny ropy či zvýšený predaj automobilov prispejú k tomu, že hospodársky rast USA bude opäť potešujúci. Roubini, tiež prezývaný Dr. Doom, to ale nepovažuje za reálne. Ekonóm udáva viacero dôvodov, prečo bude ekonomický rast Spojených štátov aj naďalej pokrivkávať. Niekoľko z nich uvádzame nižšie:

Neefektívny FED

Federálny rezervný systém (FED), ktorý má v USA postavenie americkej centrálnej banky, pravdepodobne pristúpi k ďalšiemu kvantitatívnemu uvoľňovaniu menovej politiky, ktorá podľa Dr. Dooma už nie je efektívna. Podľa neho je dlhodobá úroková miera príliš nízka, úverové cesty sú zmrazené a môžu skolabovať, nakoľko budú banky likviditu hromadiť v prebytočných rezervách.

Opatrnosť, vyčkávanie a znižovanie spotreby

Hospodársky rast utrpí aj z dôvodu zvyšovania daní, rozpočtových škrtov, krátenia transferov a iných úsporných opatrení americkej vlády, ktoré sú naplánované na koniec tohto roka. Taktiež neistota, ohľadom otázok „Kto bude prezidentom?“ či “aká bude sadzba dane”, sa odrazí na prílišnej opatrnosti trhových subjektov. Tie budú so svojimi výdavkami vyčkávať, takže krátenie ich spotreby sa prejaví na spomalení ekonomického rastu.

Škrípanie globálnej ekonomiky

K dôvodom amerického ekonóma patria aj negatívne vplyvy externého prostredia. Dlhová kríza v eurozóne neutícha a zhoršenie je badať aj v ekonomikách rozvíjajúcich sa krajín. Ako príklad stačí spomenúť hospodársky rast Brazílie, ktorý priniesol v 1. štvrťroku výrazne sklamanie. S ochabujúcim rastom bojuje aj druhá najväčšia ekonomika sveta, Čína.

Ako Roubini uvádza, problémy môže narobiť aj vysoká cena ropy. Ak sa spor s Iránom zhorší, embargo na vývoz ropy z Iránu posilní cenu tejto komodity. Drahá ropa preto môže byť výraznou prekážkou k hospodárskemu rastu USA.

investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať