India má potenciál stať sa novou megatovárňou sveta

India je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich ekonomík na svete. V súčasnosti je na piatej priečke, čo sa týka veľkosti ekonomiky, ale má obrovský potenciál posunúť sa na tretie miesto už v priebehu nasledujúcich piatich rokov. V tomto prípade by predbehla ekonomiky Nemecka a Japonska.

Medzinárodný menový fond očakáva, že India tento rok dosiahne rast reálneho HDP na úrovni 5,9 % a v nasledujúcich piatich rokoch by to mohlo byť v priemere viac ako 6 %. Pri inflácii na úrovni 4-5% to bude znamenať nominálny rast na úrovni 10-11%. „Ak sa potenciálny rast Indie premietne do firemných ziskov a výnosov akciového trhu, potom môžu investori  očakávať v strednodobom horizonte výnosy okolo 15 %,“ vysvetľuje atraktivitu Indie Charu Chanana zo Saxo Bank.

Dodáva, že investovanie na rozvíjajúcich sa trhoch vždy prináša so sebou riziká, ktoré sa vzťahujú aj na Indiu. Medzi tieto riziká patrí riziko dlhotrvajúcej globálnej recesie, pomalý pokrok v reformách, nepriaznivý geopolitický vývoj, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a energií, ako aj nestálosť cien komodít. V súčasnosti sa investori stále viac zaujímajú aj o rastúci politický a náboženský extrémizmus v Indii, ktorý môže narušovať sekulárnu identitu krajiny. Avšak zatiaľ sa tieto problémy prejavujú minimálne na výnosy trhu „Investovanie v Indii je hrou trpezlivosti, pretože cesta transformácie ekonomiky bude pravdepodobne zdĺhavá a hrboľatá,“ hovorí expertka Saxo Bank.

Silný domáci dopyt

Nedávno dosiahla India dlho očakávaný milník, keď sa stala najľudnatejšou krajinou na svete a predbehla tak Čínu. Podľa odhadov OSN sa očakáva, že tento rok bude mať India 1,428 miliardy obyvateľov, čo je o približne 3 milióny viac než Čína. Je zaujímavé, že India má okrem rýchlej populačnej dynamiky aj narastajúcu populáciu v produktívnom veku, pričom viac ako polovica jej obyvateľstva je mladších ako 30 rokov. Tento trend stojí v ostrom kontraste s inými rozvinutými ázijskými krajinami, ktoré čelia poklesu populácie v produktívnom veku v dôsledku starnutia obyvateľstva.

Často sa ale vynára otázka, či bude tento rast populácie pre Indiu prínosom alebo katastrofou vzhľadom na výzvy spojené s využívaním zručností mladej populácie. „India bude musieť neustále investovať do zdravotníctva a vzdelávania, aby zabezpečila, že mladá rastúca populácia bude prispievať k hospodárskemu rastu a nestane sa pre ňu bremenom. Je tiež potrebné vynaložiť úsilie na zvýšenie účasti žien na indickej pracovnej sile,“ upozorňuje Charu Chanana.

Populácia Indie vs. Čína a trendy príjmu na obyvateľa

India sa podľa nej musí tiež zamerať na investície do poľnohospodárstva, aby sa obyvatelia mohli presunúť z farmárskych pozícií do zamestnania v mestách. Okrem toho bude nevyhnutné zvýšiť investície do infraštruktúry, čo umožní rýchlejšiu urbanizáciu. „Pomôže to Indii vyhnúť sa pasci stredného príjmu. Reformy výroby a digitalizácie naznačujú, že obyvateľstvo Indie môže v nasledujúcich rokoch využiť svoje výhody, ak budú podobné kroky pokračovať,“ konštatuje trhová strategička Saxo Bank.

Rastúce spotrebiteľské výdavky

Domáca spotreba hrá kľúčovú úlohu v indickom hospodárstve a v raste HDP. Očakávané zvýšenie úrovne príjmov na obyvateľa by malo ešte zlepšiť tieto vyhliadky. Napriek tomu, že India má stále statút krajiny s najnižším príjmom na obyvateľa medzi rozvíjajúcimi sa trhmi, existuje približne 70 miliónov domácností (t.j. asi 300 miliónov ľudí) z vyšších stredných a vysokých príjmových skupín, čo tvorí veľký spotrebiteľský trh.

Podľa výskumného ústavu spotreby ICE360 sa odhaduje, že celkový počet domácností v Indii by mohol vzrásť z 293 miliónov v roku 2018 na 386 miliónov v roku 2030. Viac ako 50 % týchto domácností, čo je približne 200 miliónov ľudí, bude patriť do segmentu vyšších a najvyšších príjmových skupín. S takouto obrovskou veľkosťou a rozsahom očakávame, že mnoho globálnych firiem bude usilovať o výrobu v Indii, najmä s cieľom pokryť domáci trh.

Príkladom je rozhodnutie spoločnosti Apple vyrábať iPhone 14 v Indii, ktoré je čiastočne výsledkom napätia medzi USA a Čínou, ale slúži aj na uspokojenie rastúceho domáceho dopytu. Podľa Charu Chanana je Apple pre Indiu obrovským testovacím projektom. „Ak bude schopný dodať sľúbený počet mobilných telefónov, bude to pre ďalších svetových výrobcov dostatočným impulzom, aby našli chuť prekonať výzvy zložitého podnikateľského prostredia. Paralelne s tým aj India zlepšuje svoje podnikateľské prostredie, ktoré sa v globálnom hodnotení EIU dostala na 52. miesto, kým pred piatimi rokmi bola ešte na 62. priečke, čím predbehla aj Čínu,“ vysvetľuje.

Nová továreň sveta?

Trend deglobalizácie, ktorý sa zosilnel počas vlády Donalda Trumpa, prispieva k atraktivite Indie. Aj keď sa manželstvá medzi Západom a Východom skončia, vznikajú nové spojenectvá. Toto otvára mnoho potenciálnych príležitostí pre Áziu, najmä pre Indiu.

Keď sa spoločnosti snažia diverzifikovať svoje dodávateľské reťazce a presúvať svoju výrobu z Číny, budú hľadať miesta, ktoré ponúkajú lacnú pracovnú silu, rozsah výroby a silný domáci dopyt. India si túto príležitosť uvedomuje a preto spustila ambiciózne programy na prilákanie globálnych producentov. Opatrenia zahŕňajú zníženie podnikových daní, investičné stimuly a výdavky na infraštruktúru. Najnovšia vládna schéma stimulov vo výške 25 miliárd USD má v priebehu nasledujúcich piatich rokov vytvoriť dodatočný objem produkcie v hodnote 400 miliárd USD sa 6 miliónov nových pracovných miest. Podiel výroby na indickom HDP by sa mohol do roku 2031 zvýšiť zo súčasných 15,6 % na 21 % a tiež zdvojnásobiť podiel Indie na exporte.

Saxo Bank je online dánska investičná banka. V roku 1992 ju založili Lars Seier Christensen, Kim Fournais a Marc Hauschildt ako brokerskú firmu.
Zdieľať
rm stock Komentáre