Investovanie v čase inflačného tlaku. Nový report od XTB

Prečo je dôležitá inflácia? Zvýši sa miera inflácie ešte viac? Aké ukazovatele inflácie treba sledovať a ktoré nástroje môžu byť prirodzeným zabezpečením proti inflácii? Týmito a mnohými ďalšími otázkami súvisiacimi s investovaním počas vysokého inflačného tlaku sa zaoberá najnovší report od analytikov XTB.

Inflácia predstavuje zmenu cien v priebehu určitého časového obdobia a je nepochybne jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich ekonomiku. Miera inflácie je tiež jedným z najdôležitejších ukazovateľov pre spotrebiteľov aj investorov. Určuje skutočnú hodnotu hotovosti a hodnotu investície, ktorá sa časom mení. Dynamicky sa meniaca miera inflácie predstavuje pre investorov značnú výzvu a jej vplyv na burzové indexy a ceny zlata je významný.

Pandémia a inflácia

Obmedzenia spojené s pandémiou COVID19 uviedli globálnu ekonomiku do hlbokej recesie; ceny ropy dočasne klesli aj pod nulu. Centrálne banky otvorene hovoria o nutnosti čeliť deflácii. Makroekonomická situácia sa však v posledných mesiacoch zmenila, a to v dôsledku čoraz lepšieho vyrovnávania sa krajín s pandémiou.

Aj napriek tomu, že na Slovensku došlo v posledných mesiacoch k pomerne prudkému nárastu inflácie, miera rastu cenovej hladiny na Slovensku v súčasnosti patrí medzi najnižšie v Európskej únii. Nie je však vylúčené, že v nasledujúcich mesiacoch prekoná rast cenovej hladiny na Slovensku priemer európskych krajín.

V apríli vzrástla inflácia na Slovensku o 1,6 %, čo je však stále pod cieľom ECB. Inflácia na Slovensku v súčasnosti dosahuje priemer krajín eurozóny a stále je pod cieľom ECB. Súčasné nastavenie monetárnej politiky ECB, ktorá udržuje rekordne nízke úrokové sadzby v kombinácii s pravidelnými nákupmi dlhopisov, by však mala aj v nasledujúcich mesiacoch podporovať nárast cenovej hladiny na Slovensku. Uvoľnená monetárna politika síce podporuje nárast cenovej hladiny, no na druhej strane uľahčuje vláde financovanie rozpočtového deficitu, ktorý zaznamenal prudký nárast počas minulého roka a v raste bude pokračovať pravdepodobne aj v tomto roku. Pri súčasnosnom nastavení monetárnej politiky ani tak nejde o to či, ale kedy presiahne inflácia v eurozóne, ale aj na Slovensku 2-percentný cieľ stanovený ECB. V takomto prípade bude centrálna banka tlačená k uťahovaniu monetárnych podmienok na trhu, čo môže istým spôsobom predražiť financovanie štátneho rozpočtu. – povedal Lukáš Lipovský analytik spoločnosti XTB, ktorý sa priamo podieľal na tvorbe príručky zamerané na infláciu.

Centrálne banky na celom svete prekvapila sila oživenia a nárast nákladov, ktoré povzbudzujú firmy k zvyšovaniu cien. Intervencionizmus, ktorý zachránil globálnu ekonomiku pred kolapsom, mal za následok, že domácnosti mali niekedy vyššie príjmy, ako keby k pandémii nedošlo vôbec. Politika voľných peňazí zároveň povzbudila investorov, aby hľadali alternatívy hotovosti, čo malo výrazný vplyv na ceny surovín, čo zvyšovalo ďalšie náklady spoločností. Ako by sa mali v takejto situácii správať investori?

– V tomto reporte sa zameriavame na infláciu v USA, pretože tá bude určovať politiku Fedu, ktorá má zase kľúčový význam pre globálne trhy. Ukazujeme, ktoré ukazovatele týkajúce sa inflácie by sa mali sledovať, a ktoré publikácie o údajoch o inflácii sú najdôležitejšie. Odpovedáme tiež na kľúčovú otázku, ktorú si kladú profesionálni investori aj domácnosti – stúpne inflácia? – dodáva Przemysław Kwiecień.

Päť dôvodov zvýšenia inflácie

Pri budovaní investičného portfólia by mal každý investor brať do úvahy množstvo faktorov, ktoré môžu mať vplyv na celkovú efektívnosť investícií. Inflácia do tejto skupiny nepochybne patrí. Analytici XTB rozlíšili päť indikácií vo vzťahu k americkej ekonomike, ktoré môžu naznačovať ďalšie zvyšovanie miery inflácie:

  1. Peňažné transfery sú ohromné – kvôli priamym platbám, sociálnym dávkam v nezamestnanosti a ďalšej podpore, majú americké domácnosti viac peňazí, než by kedy mali bez príchodu pandémie!
  2. Odložený dopyt je silný – spotrebitelia nemohli míňať za mnoho tovarov alebo služieb. Po otvorení ekonomiky budú svoju spotrebu doháňať
  3. Ceny komodít strmo rastú – nejde len o ropu. Pozrite sa na meď, bavlnu, zrniny – rýchly rast cien je dôsledkom uvoľnenej menovej politiky. Investori hľadajú najlepšie zhodnotenie a donedávna boli nízke ceny komodít (v porovnaní s akciami) lákavé!
  4. Náklady na COVID – ekonomika sa opäť otvára, ale zvýšené náklady na hygienu môžeme očakávať aj naďalej

Ďalšie informácie o investovaní v čase zvýšeného inflačného tlaku nájdete v správe na tejto stránke.

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu.

Na 73 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa.
Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať