Pozrite sa, prečo ľudia nemajú radi svoju prácu

Celkom 12 115 zamestnancov z celého sveta bolo zapojených do prieskumu organizácie Energy Project a školy Harvard Business School, ktorý zisťoval, čo ľuďom chýba na ich pracovisku.

Respondenti sa vyjadrovali k viacerým otázkam, napr. či v práci majú možnosť venovať sa tomu, čo ich najviac baví alebo či majú možnosť stať sa súčasťou firemného poslania.

Ako vidieť z nižšie zobrazených výsledkov prieskumu, iba 18 % z oslovených zamestnancov uviedlo, že v práci majú vyhradený pravidelný čas na strategické a kreatívne myslenie. Iba tretina z respondentov hovorila o príležitostiach venovať sa tomu, čo ich najviac baví.

94 %  zamestnancov zapojených do prieskumu pracuje v úradníckych pozíciách, zvyšných 6 % respondentov pôsobí v robotníckych profesiách.

 

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať