Slovenskej zamestnanosti sa darí, avšak iba v službách!

Prepad zamestnanosti a slabý mzdový vývoj sa premietajú do horších tržieb a taktiež indikujú pokračovanie prepadu konečnej spotreby domácností. V novembri zamestnanosť medziročne klesla o 0,8 %, čo predstavuje medzimesačný pokles až o 0,4 %.

Potvrdzuje sa, že firmy v súlade s poklesom priemyselnej produkcie a tržieb z posledných mesiacov pristupovali k prepúšťaniu zamestnancov, aj keď v menšej miere ako napríklad v porovnaní s hospodárskou krízou v roku 2008.

V prípade, že urýchlili prepúšťanie a neobnovovali dočasné kontrakty ešte pred nástupom prísnejšieho Zákonníka práce, pokles zamestnanosti by sa mohol začiatkom roka zmierniť. To je v súlade aj s miernym zlepšením ukazovateľov dôvery.

Rastový trend len v službách

Zamestnanosť má rastový trend len v službách, ale aj tu sa v posledných mesiacoch tempo rastu zmiernilo. Miera nezamestnanosti sa dostala až na úroveň 14,4 %, ale jej nárast v decembri bol pravdepodobne zapríčinený prepisom nedisponibilných uchádzačov (PN a OČR) na disponibilných, pričom celkový počet nezamestnaných sa po sezónnom očistení zvýšil len o 0,3 % (cca 1 000 osôb).

Vývoj nezamestnanosti (nbs.sk)

O prácu mohlo prísť v poslednom kvartáli až približne 15 tisíc zamestnancov, čo je mierne nepriaznivejší výsledok v porovnaní s prognózou P4Q-2012.

Klesajúci dopyt po práci a opatrnosť firiem sa prejavuje aj v zmierňovaní mzdového rastu. Mzdy medziročne v novembri rástli tempom 1,8 %.  K výraznejšiemu spomaleniu došlo v priebehu minulého roka, pod čo sa podpísal hlavne vývoj  v priemysle a stavebníctve.

Rastúca výkonnosť odvetvia služieb sa prejavila naopak v zrýchlení mzdového rastu v posledných mesiacoch.

Spomalenie mzdového rastu indikuje spomalenie rastu miezd a kompenzácií na zamestnanca oproti predpokladom z predikcie P4Q-2012.

 

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock Komentáre