Ako zahraniční investori v roku 2011 pomohli Slovensku

Rok 2011 bol predovšetkým v znamení dlhovej krízy a neistoty na finančných trhoch. Podľa viacerých analytikov, ale aj NBS  sa negatívny vývoj na svetových finančných trhoch a obavy z globálnej recesie začínajú prejavovať aj do ekonomického vývoja SR v budúcnosti. Tí v posledných mesiacoch museli viackrát znižovať svoje odhadované percentá budúceho rastu ekonomiky SR.

Slovensko napriek neistote a politickej nestabilite v roku 2011 dokázalo prilákať a umiestniť do rôznych regiónov 26 zahraničných investícií, čo je viac ako v minulom období. Predovšetkým je to aj zásluhou Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ktorá napomáha umiestňovať prichádzajúce zahraničné investície do regiónov s vysokou nezamestnanosťou. O tom aký rok bol pre SARIO z pohľadu investícii odpovedá Andrea Gulová, zástupkyňa GR SARIO, riaditeľka Sekcie Priamych zahraničných investícií SARIO.

IN: Za rok 2011 sa Vám podarilo dotiahnuť do úspešného konca 26 projektov. Považujete teda rok 2011 za úspešný z pohľadu plnenia Vašich strategických cieľov?

Rok 2011 bol z pohľadu prílevu zahraničných investícií úspešným rokom. Podarilo sa nám na Slovensko pritiahnuť najviac investorov za ostatné 3 roky. Objem investícií sa zvýšil oproti minulému roku 4-násobne a 2-násobný nárast sme zaznamenali aj v počte novovytvorených pracovných miest. Čo nás teší ešte viac, je fakt, že väčšina ukončených projektov smeruje do znevýhodnených regiónov – najmä do Prešovského, Žilinského, Banskobystrického či Trenčianskeho kraja. Na Slovensku tak bude aj vďaka SARIO viac pracovných miest, ktoré pomôžu zlepšiť životnú úroveň občanov Slovenska.

 

2009

2010

2011

Ukončené projekty (Q1-Q4)

Výška investície

prac.

miesta

Ukončené projekty (Q1-Q4)

Výška   investície

(mil. EUR)

prac.

miesta

Ukončené projekty (Q1-Q4)

Výška  

investície

(mil. EUR)

prac.

miesta

mil. EUR

mil. SKK

1

6,30

189,79

150

1

0,02

3

4

86,40

1 146

1

5,00

150,63

70

7

35,20

498

6

173,12

534

3

24,50

738,09

1 200

6

40,70

935

6

31,30

920

3

208,63

6 285,19

3 030

6

47,00

915

10

226,77

1 754

8

244,43

7 363,70

4 450

20

122,92

2 351

26

517,59

4354

Tab.: Prehľad projektov zahraničných investícií na Slovensku za roky 2009, 2010 a 2011 v jednotlivých štvrťrokoch.

IN: Napriek tomu, že vo svete prevláda neistota a strach z recesie, tak SARIO pomohlo prilákať viac investorov na Slovensku ako minulý rok. Čím je to dané?

Dôležitým faktorom pri rozhodovaní zahraničných investorov prísť na Slovensko je euro. Aj keď momentálne zažívame krízu, fakt, že sme súčasťou eurozóny, je nepopierateľnou výhodou. Slovensko sa tiež môže pochváliť kvalifikovanou pracovnou silou, ktorá má v súvislosti s vysokou produktivitou práce konkurencieschopnú cenu. Slovensko vykazuje najvyššiu produktivitu v krajinách SVE (strednej a východnej Európy – pozn. autora). Dokazuje to aj analýza Svetovej banky Doing Business 2012, podľa ktorej sú na Slovensku najlepšie podmienky pre biznis spomedzi krajín SVE. Investori rovnako oceňujú snahy o zjednodušenie administratívnych prekážok alebo nový Zákonník práce.

Pokračovanie na 2. strane >>>

1
2
Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
Komentáre