Bankári a Basel III

Poprední bankári upozorňujú, že rýchle naplnenie kapitálových povinností môže ublížiť ekonomike v celosvetovom meradle.  Keďže globálna ekonomika je stále veľmi zraniteľná rýchle plnenie bankových pravidiel Basel III môže zobúdzajúce odvetvie opäť uspať.

Nové pravidlá nútia banky držať „prvotriedny kapitál“ na úrovni 7% ich rizikových aktív, čo je viac ako trojnásobok doterajších štandardov.

Ukazovateľ kapitálovej primeranosti TIER I musia banky do roku 2015 dostať na úroveň 4,5% vlastných  aktív a do roku 2019 o zvyšných 2,5% na 7%.

Lídri 27 krajín sa zhodli, že regulácia bankového sektora neovplyvní negatívne ekonomiky.

Regulátori IIF(Inštitútu medzinárodných financií) rátajú s vynaliezavosťou veľkých bánk, ktoré vynaložia námahu aby ich toto bremeno stálo čo najmenej.

Guvernér švajčiarskej národnej banky,Philipp Hildebrand, vytíka pravidlám Basel III pravidlo to big to fail čím jednoznačne vyjadril sympatie.

Bank of America CEO vyvrátila tvrdenie, že ich vláda nezavedie podmienky Basel III.

Spracované podľa reuters.com

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať