O spoločnosti Continental

0

Continental je nemecká spoločnosť pôsobiaca ako dodávateľ rôznych komponentov v automobilovom priemysle.

Spoločnosť vznikla v roku 1871 pod názvom „Continental-Caoutchouc- und Gutta-Percha Compagnie“, pričom s súčasnosti už pôsobí pod skráteným jednoduchým názvom Continental.

Medzi prvými výrobkami, ktoré firma produkovala, boli tlmiče pre podkovy a celogumové obruče pre povozy. Aj tu sa dá hľadať základ značky koncernu, ktorou je kôň.

V súčasnosti spoločnosť pôsobí v 46 krajinách, kde má 200 pobočiek a spolu zamestnáva približne 170 000 zamestnancov. Sídlo spoločnosti sa nachádza v meste Hannover.

Pri pohľade na produkty, ktorých výrobe sa spoločnosť venuje, možno spomenúť napríklad brzdové systémy, systémy riadenia stability vozidla, systémy vstrekovania, tachometre a predovšetkým pneumatiky, v ktorých produkcii je číslom jedna v Nemecku a celosvetovo štvrtým najväčším výrobcom.

Jednoznačne najväčším akcionárom spoločnosti je rodinná strojárenská firma Schaeffler. Jej pokus získať podstatne väčšiu spoločnosť akou Continental je, sa považoval za prekvapivý a spoločnosť Continental ho spočiatku rázne odmietala.

Od roku 2008, kedy k obchodu došlo, sa skupina Schaeffler predsa len stala väčšinovým vlastníkom. Neskôr však časť svojho podielu bola donútená predať, aby aspoň z časti znížila svoje vysoké zadlženie.

Aktuálne je však aj naďalej najväčším akcionárom Continentalu, keď vlastní 49,9 % akcií. Čo sa finančných ukazovateľov týka, v roku 2012 Continental dosiahol tržby vo výške 32,7 miliardy eur a čistý zisk na úrovni 1,9 miliardy eur.

Spoločnosť Continental pôsobí vo výraznej miere taktiež na Slovensku, kde v roku 2007 kúpila 51 % podiel v Matador Rubber. Neskôr svoj podiel zvýšila a od roku 2009 je už 100 % vlastníkom.

Aktuálne v prvej polovici roka 2013 spoločnosť Continental oznámila rozšírenie svojho závodu na Slovensku. Po uskutočnení naplánovanej rozsiahlej investície pritom bude závod na Slovensku najväčším závodom na spracovanie gumy v Európe. Aktuálne zamestnáva Continental na Slovensku viac ako 5 000 ľudí a s rozširovaním závodu má ich počet ďalej stúpať.

Akcie spoločnosti Continental
Akcie spoločnosti Continental
MARTIN KIABA je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. Aktívne sa zaujíma o finančné trhy, problematiku verejných financií a politické dianie doma i v zahraničí.
Zdieľať