O spoločnosti Infineon Technologies

Spoločnosť vznikla v roku 1999, kedy boli odčlenené polovodičové operácie materskej spoločnosti Siemens a vytvoril sa tak samostatný subjekt Infineon Technologies.

Siemens mal v spoločnosti podiel aj naďalej, ale postupne ho znižoval, pričom v roku 2006 odpredal všetky zostávajúce akcie. Prostredníctvom svojich dcérskych spoločností pôsobí Infineon v súčasnej dobe v Európe, USA, ako aj v ázijsko-tichomorskom regióne.

Ku koncu fiškálneho roka k 30. septembru 2012 spoločnosť zamestnávala viac ako 26 000 zamestnancov. Sídlom spoločnosti je mesto Neubiberg.

Infineon Technologies ponúka polovodičové súčiastky a systémové riešenia so zameraním na energetickú efektívnosť, mobilitu a bezpečnosť. Spoločnosť je výrazne angažovaná v automobilovom priemysle, pričom je druhým najväčším dodávateľom čipov pre automobilový priemysel.

Ako sama spoločnosť tvrdí, v budúcnosti chce rozširovať svoje postavenie na trhoch Severnej Ameriky a Ázie, kde mnoho nemeckých automobiliek otvára svoje závody.

Spoločnosť okrem toho pôsobí v oblasti elektrických pohonov, obnoviteľných zdrojov, efektívneho riadenia spotreby, či čipov pre pasy, občianske preukazy, bezkontaktné platobné karty a ďalšie bezpečnostné prvky.

Za fiškálny rok 2012 Infineon vykázal tržby vo výške 3,9 miliardy EUR. Jeho čistý zisk predstavoval 427 miliónov EUR. Váha akcií Infineon Technologies v akciovom indexe DAX 30 predstavuje 1,03 %.

Vývoj akcií Infineon
MARTIN KIABA je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. Aktívne sa zaujíma o finančné trhy, problematiku verejných financií a politické dianie doma i v zahraničí.
Zdieľať