O spoločnosti K+S

Spoločnosť K+S vznikla v roku 1889 ako „Akciová spoločnosť pre ťažbu a hlboké vŕtanie“. História spoločnosti je popretkávaná viacerými zmenami názvu (Aktiengesellschaft für Bergbau und Tiefbohrung, Salzdetfurth, Kali und Salz, K+S) a miestami aj zamerania.

Dá sa však povedať, že hlavnými oblasťami, na ktoré sa spoločnosť zameriava, je produkcia štandardných a špeciálnych hnojív a soli. V týchto oblastiach patrí medzi svetových lídrov. Spoločnosť v súčasnosti pôsobí predovšetkým v Európe a Južnej Amerike, kde ku koncu roka 2012 zamestnávala približne 14 000 zamestnancov.

Počas svojej existencie bol dlhšiu dobu jej väčšinový vlastník najväčšia chemická spoločnosť na svete BASF, ktorá svoj posledný menšinový podiel odpredala až v roku 2011. Najväčším akcionárom je v súčasnosti skupina EuroChem Group, ktorá však má len približne 10 % podiel a až viac ako 80 % akcií je voľne obchodovateľných.

Spoločnosť K+S je v súčasnej dobe najväčším európskym dodávateľom uhličitanu draselného, ktorý sa používa pri výrobe skla, v textilnom a papierenskom priemysle, pri výrobe liekov, a taktiež je súčasťou pracích práškov a ďalších produktov.

Od roku 2009, kedy došlo ku kúpe americkej spoločnosti Morton Salz, je K+S tiež najväčším svetovým producentom soli.

Tržby spoločnosti dosiahli v roku 2012 približne 3,9 miliardy eur a zisk spoločnosti za dané obdobie bol na úrovni 640 miliónov eur.

Ako sme vás začiatkom augusta informovali, vzhľadom na veľmi slabý výkon (viď graf nižšie) akciám spoločnosti hrozilo vypadnutie z “prvej burzovej ligy”, čiže z hlavného nemeckého akciového indexu DAX 30. Ako však 30. augusta rozhodla pracovná skupina Deutsche Börse, akcie najväčšieho svetového producenta soli v indexe zostávajú.

Vývoj akcií spoločnosti K+S
MARTIN KIABA je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. Aktívne sa zaujíma o finančné trhy, problematiku verejných financií a politické dianie doma i v zahraničí.
Zdieľať