O spoločnosti Deutsche Börse

Deutsche Börse (v preklade Nemecká burza), je spoločnosť, ktorá vznikla 16. decembra 1992. Vystupuje formou akciovej spoločnosti a jej sídlo je Frankfurt nad Mohanom.

Napriek tomu, že ako sídlo spoločnosti sa aj naďalej uvádza Frankfurt, od roku 2010 sa väčšina zamestnancov presunula do blízkeho mesta Eschborn, kde má k dispozícii novo postavenú budovu.

Hlavný dôvod presunu sa zdá byť jasný a sú ním úspory. Značne nižšie sú tu miestne dane a ušetrí sa tiež na prevádzkových nákladoch. Celosvetovo mala Deutsche Börse ku koncu roka 2012 viac ako 3 700 zamestnancov.

Deutsche Börse je vo svojej podstate trhom pre obchodovanie s akciami a ďalšími cennými papiermi. Okrem toho je aj poskytovateľom transakčných a zúčtovacích systémov, prevádzkovateľom obchodných platforiem a pre investorov poskytuje priestor pre prístup na kapitálové trhy.

Do skupiny Deutsche Börse patrí niekoľko lokálnych i nadnárodných búrz predovšetkým z Európy, ako napríklad Eurex (jeden z najväčších derivátových trhov na svete), či najväčšiu opčnú burzu na svete – International Securities Exchange (ISE).

Okrem iných patrí do skupiny Deutsche Börse tiež jedna z najznámejších a najväčších svetových búrz, ktorou je Frankfurtská burza cenných papierov. Väčšina obchodov prebieha prostredníctvom elektronického obchodného systému XETRA. Okrem toho sa obchoduje aj zaužívaným „starým“ spôsobom na obchodnom parkete, no tieto obchody v súčasnosti majú už len zanedbateľný podiel.

Spoločnosť Deutsche Börse sa v priebehu najmä niekoľkých posledných rokov snažila o spojenie s inými veľkými svetovými burzami, no tieto pokusy sa nepodarilo úspešne dotiahnuť.

Medzi neúspešné pokusy o fúzie, či prevzatia patrí snaha získať Londýnsku burzu (London Stock Exchange), ďalej Euronext (ktorá sa medzitým spojila s NYSE – New York Stock Exchange), a tiež pokus spojiť sa s novovzniknutou burzou NYSE Euronext, čím by vznikla najväčšia burzová spoločnosť na svete. Tomuto spojeniu nakoniec zabránilo až rozhodnutie Európskej komisie nepovoliť ich spojenie z obavy o výrazné narušenie hospodárskej súťaže.

K 31. decembru 2012 bolo na Frankfurtskej burze obchodovaných už viac ako 990 000 finančných nástrojov. Tržby za spomínaný rok 2012 dosiahli výšku 1,9 miliardy eur a čistý zisk predstavoval 645 miliónov eur.

Vývoj akcií Deutsche Borse
Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať