O spoločnosti Merck

0
Spoločnosť Merck
Spoločnosť Merck

Merck KGaA (KGaA – komanditná spoločnosť na akcie) je najstaršia farmaceutická a chemická spoločnosť na svete, ktorá vznikla už v roku 1668.

Až do roku 1995 bola pritom v súkromnom vlastníctve. Od tohto roku vstúpila na burzu, no väčšinový podiel približne 70 % aj naďalej kontroluje rodina Merck.

Nemeckej spoločnosti Merck sa nielen názvom, ale aj zameraním a dokonca spoločnou históriou podobá americká spoločnosť Merck & Co, Inc. Tá totiž vznikla v roku 1891 ako dcérska spoločnosť súčasnej Merck KGaA.

Počas prvej svetovej vojny však bola skonfiškovaná a od roku 1917 tak funguje ako úplne nezávislá americká farmaceutická spoločnosť. V súčasnosti má približne 83 000 zamestnancov, patrí medzi najväčšie farmaceutické spoločnosti a je dokonca podstatne väčšia ako jej „pôvodný“ nemecký predchodca.

Vzhľadom na to, že v USA a Kanade je držiteľom oprávnenia vystupovať pod obchodným menom Merck spoločnosť Merck & Co, nemecká spoločnosť zastrešuje svoje podnikanie v týchto krajinách pod menom EMD Millipore (EMD – odvodené od Emanuel Merck, Darmstadt; Millipore – americká spoločnosť, ktorú prevzala v roku 2010).

Aktuálne nemecká spoločnosť Merck pôsobí v 66 krajinách, v ktorých ku koncu roka zamestnávala takmer 39 000 zamestnancov. Sídlom spoločnosti je nemecké mesto Darmstadt.

Celkové tržby spoločnosti predstavovali v roku 2012 11,2 miliardy eur a za daný rok bol dosiahnutý čistý zisk 579 miliónov eur.

Od roku 1991 pôsobí Merck cez svoju dcérsku spoločnosť aj na Slovensku, pričom sa zameriava na marketing, predaj, dovoz a distribúciu liečiv a potravinových doplnkov, laboratórnych chemikálií a prístrojov.

Vývoj akcií Merck KGaA
Vývoj akcií Merck KGaA
MARTIN KIABA je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. Aktívne sa zaujíma o finančné trhy, problematiku verejných financií a politické dianie doma i v zahraničí.
Zdieľať