O spoločnosti HeidelbergCement

HeidelbergCement je spoločnosťou pôsobiacou v oblasti stavebníctva. Vznik tejto spoločnosti sa datuje do roku 1874, kedy začínala ako malá spoločnosť na výrobu cementu. Počas svojej existencie však veľkosť spoločnosti rýchlo rástla obrovským množstvom akvizícií či už po Európe, Amerike, a v posledných rokoch predovšetkým do rozvojových krajín.

V súčasnosti pôsobí vo viac ako 40 krajinách po celom svete a ku koncu roka 2012 zamestnávala takmer 52 000 zamestnancov. Sídlom spoločnosti je nemecké mesto Heidelberg, kde samotná spoločnosť vznikla a podľa tohto mesta je tiež pomenovaná.

Spoločnosť je svetovým lídrom číslo jedna na trhu s kamenivom a jeden z najväčších výrobcov cementu na svete. Okrem toho pôsobí v nadväzujúcich činnostiach ako transport betónu, betónových prvkov, ako aj ďalších produktov a služieb s tým súvisiacich.

V roku 2005 získal väčšinový podiel na spoločnosti (takmer 78 % akcií) nemecký miliardár a investor Adolf Merckle, ktorého portfólio zahŕňalo viac ako 100 podnikov a o ktorom časopis Manager Magazin napísal, že „zbieral podniky, ako niekto zbiera hodinky“.

Zlá situácia jeho podnikov spôsobená krízou a nevydarené špekulácie na vývoj cien akcií Volkswagenu spôsobili, že v roku 2009 spáchal vo veku 74 rokov samovraždu. Jeho dedič Ludwig Merckle, ktorý po ňom impérium zaťažené dlhmi prevzal, bol donútení predávať majetok aby splatil dlh.

Znamenalo to okrem iného aj predaj väčšinového podielu v HeidelbergCement. Aktuálne má však Ludwig Merckle stále najväčší podiel v spoločnosti a to približne 25 %.

Za rok 2012 dosiahla spoločnosť HeidelbergCement tržby vo výške 14 miliárd eur a čistý zisk vo výške 545 miliónov eur. Okrem mnohých iných krajín pôsobí spoločnosť tiež na Slovensku a to nepriamo, cez jej v Česku vlastnené spoločnosti.

Spoločnosť Kamenivo Slovakia vlastní Českomoravský štěrk, Betonpumpy a doprava SK vlastní Českomoravský beton. A tretia firma TBG Doprastav, ktorá je dcérskou spoločnosťou Českomoravského betonu a Slovenského Doprastavu.

Vývoj akcií spoločnosti HeidelbergCement
MARTIN KIABA je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. Aktívne sa zaujíma o finančné trhy, problematiku verejných financií a politické dianie doma i v zahraničí.
Zdieľať