O spoločnosti Fresenius Medical Care

0
fresenius medical care

Spoločnosť Fresenius Medical Care pôsobí v oblasti zdravotníctva a špecializuje sa na výrobu zdravotníckeho materiálu.

V roku 1996 spoločnosť Fresenius kúpila najväčšieho svetového prevádzkovateľa kliník zameriavajúcich sa na dialýzu – National Medical Care, ktorého spojila s vlastným podnikaním v oblasti dialýzy a založila tak spoločnosť Fresenius Medical Care.

Väčšinovým vlastníkom jej akcií je spoločnosť Fresenius, ktorá má aktuálne viac ako 30 % podiel na základnom imaní spoločnosti a viac ako 50 % hlasovacích práv.

Spoločnosť je najväčším svetovým poskytovateľom produktov a služieb pre osoby s chronickým zlyhaním obličiek, ktorým v súčasnosti na svete trpí viac ako 2,3 milióna ľudí.

Ku koncu roka 2012 mala Fresenius Medical Care 3160 dialyzačných stredísk po celom svete a poskytovala liečbu pre viac ako 250 000 pacientov, pričom okrem mnohých iných štátov pôsobí tiež na Slovensku. Celosvetovo zamestnáva viac ako 86 000 pracovníkov a sídlom spoločnosti je nemecké mesto Bad Homburg.

Tržby spoločnosti za rok 2012 dosiahli 13,8 miliardy dolárov (10,5 miliardy eur) a čistý zisk predstavoval 1,2 miliardy dolárov (900 miliónov eur).

Akcie spoločnosti FreseniusMedicalCare
Akcie spoločnosti Fresenius Medical Care
MARTIN KIABA je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. Aktívne sa zaujíma o finančné trhy, problematiku verejných financií a politické dianie doma i v zahraničí.
Zdieľať