Kto má najvyšší dlh v EÚ?

Ako uvádza Katharina Buchholz z portálu Statista, v priemere v roku 2021 mali krajiny Európskej únie dlh na úrovni 88 % hrubého domáceho produktu (HDP). Tento priemer však prekrýva výrazné rozdiely medzi krajinami – kým Grécko v minulom roku vykazovalo štátny dlh 193 % HDP, Estónsko skončilo na poslednom mieste s dlhom na úrovni len 18 % HDP.

Vysoký dlh Grécka je už dobre známy, no ako uvádza Buchholz, aj množstvo iných krajín EÚ nahromadilo dlh, ktorý prevyšuje ich HDP. Taliansko má štátny dlh vo výške 151 % HDP, za ním je Portugalsko s dlhom 127 percent HDP.

Na grafike nižšie je znázornené, ktoré krajiny EÚ mali v minulom roku najvyšší podiel štátneho dlhu k HDP.

Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať