Akým psychologickým pascám čelia obchodníci?

Začneme najjednoduchšími otázkami:

 • Ako ste sa dostali k Forex-u?
 • Aký bol dôvod, prečo ste sa o forex začali zaujímať?

Jedným z najpopulárnejších spôsobov, ako prilákať neznalého hľadača nových peňažných zdrojov, musí byť sľúbenie mu rýchleho a ľahko dosiahnuteľného zisku. Internet je plný reklám, ktoré vás uisťujú, že zarábanie peňazí na Forexe je pekné a jednoduché. Ale nie je to tak.

Čím viac sa však snažíte takéto reklamy ignorovať, tým zvedavejší ste. Ako ľudia zarábajú peniaze na Forexe? Toto je často východiskový bod. Dnes je množstvo bezplatných informácií o obchodovaní a zárobkoch, sú prakticky neobmedzené. Čítajte, študujte a vyskúšajte. Predstavte si, ako budete spokojní, až dosiahnete svojho prvého zisku na demo účte!

So zapálenou tvárou začne obchodník počítať, aký zisk mohol zarobiť na reálnom účte a koľko by to robilo mesačne alebo ročne. Urobí gesto a vloží peniaze na reálny účet. Bohužiaľ, po svojom prvom úspechu alebo aj bez neho príde o peniaze. Tlmí to jeho nadšenie, ale uvedomuje si, že musí existovať nejaký dôvod pre jeho straty, a spomenie si, že niekde videl reklamu, ktorá sľubovala, že naučí, ako obchodovať za štrnásť dní. Tak sa k nej uteká vrátiť.

Začína nový krok k jeho vzdelaniu. Učí sa o indikátoroch, patternoch, trendoch, supportoch a rezistenciach, obchodných systémoch, správe peňazí, psychológii a ďalších užitočných veciach a novinkách. Súčasne mu učitelia hovoria, že v skutočnosti sú všetky tieto veci jednoduché.

Trader naozaj uspeje znova. Majetok na jeho demo účte rastie a to, čo sa naučil, naozaj funguje. Nie je potrebné opakovať, že vloží peniaze na reálny účet – a vráti sa tam, kde začal.

Prečo obchodníci prichádzajú o svoje vklady?

Na túto otázku existuje niekoľko odpovedí.

Prvý dôvod

Vzdelávanie je len časť vašej cesty, nevyhnutné minimum, ktoré obchodník potrebuje, aby sa mohol pokúšať zarábať peniaze. Trh sa pohybuje nahor alebo nadol (zatiaľ budeme zanedbávať časy konsolidácie). Jedna polovica traderov teda skončí so ziskom, kým druhá polovica sa stratou. Tá prvá polovica okamžite otvorí reálny účet a príde o vklad. Druhá polovica sa medzitým bude učiť ďalej a bude si istá, že ich úsilie nebolo dostatočné. Ale aj oni si neskôr otvoria reálny účet a svoje predchádzajúce straty si budú vysvetľovať nedostatkom znalostí a skúseností.

Druhý dôvod

Celé učenie je akousi hypnózou. Hneď ako si obchodník niečo prečíta, okamžite začne hľadať potvrdenie informácií v grafoch. A napodiv ich nájde. Je potrebné k vzdelávaniu a učiteľom pristupovať kriticky a skúmať, či vynechávajú prípady, kedy by ste za rovnakých okolností mohli utrpieť straty.

Keď si trader otvorí obchodný terminál a pokúsi sa obchodovať v súlade s naštudovanými informáciami, stane sa jedna z dvoch vecí:

 1. Buď zarobí a je nadšení
 2. Utrpí stratu a začne si myslieť niečo podobné ako: “Môj bože, vtedy som nemal vstupovať! “, Alebo” V dlhšom časovom rámci to bolo v poriadku, ale v tom kratšom som vstúpil proti trendu! “, Alebo” Urobil som to správne, okrem Stop Lossu, ten bol príliš na tesno! “, Alebo” Prečo som preboha čakal? Mal som to uzavrieť so ziskom! “Alebo niečo iné v podobnom duchu. Môže existovať tisíce vysvetlení, ale len málokto pripustí, že stratégia bola od počiatku nevyspytateľná.

Dôvod tretí

Teoreticky je pravdepodobnosť zisku a straty 50/50 (samozrejme, vrátane všetkých spreadov a provízií je nižšia). Už pri otvorení obchodu je obchodník v strate, pokiaľ nepokryje spread. Napriek tomu väčšina traderov príde o svoj prvý vklad. Skúste si spomenúť, koľko obchodníkov poznáte, ktorí zarábajú skutočné peniaze obchodovaním. Na základe štatistík možno predpokladať, že medzi vašimi známymi je tých, ktorí majú dobrý zisk, oveľa menej ako tých, ktorí pravidelne strácajú. Preto nie je nič prekvapujúce, keď obchodník stratí svoj prvý vklad. Dôvody sú väčšinou psychologické.

Typické chyby pri obchodovaní na reálnom účte

Problém s psychológiou obchodovania sa objaví, keď obchodník prejde z demo účtu na reálny účet. Otvorenie úplne prvej objednávky je všeobecne veľmi dôležitý krok a stratégia obchodovania sa často mení hneď po ňom. Poďme sa pozrieť, prečo sa to deje.

Chyby pri obchodovaní v prípade otvoreného zisku

V prípade, ak je prvý obchod ziskový, obchodník môže začať pochybovať a budú ho lákať nasledujúce túžby:

 • Uzavrieť obchod čo najrýchlejšie. Keď sa prvý obchod uzavrie so ziskom, je oveľa ľahšie otvoriť ten druhý. Svoj postup si môže vysvetliť novým indikátorom ukazujúcim obrátenie alebo radou iného obchodníka – podstata však zostáva rovnaká.
 • Posunúť Stop Loss na otváraciu cenu. Je to v poriadku, pokiaľ to obchodný systém umožňuje. Ale čo ak trader jedná na základe vlastných emócií? Možno sa ponáhľa až príliš a obchod sa uzavrie bez zisku.
 • Uzavrieť obchod, ktorý je ziskový, ale zisk sa práve znížil. Obchodníka ovládne strach z obratu ceny. Môže to však byť bežná korekcie. Trh nemôže ísť stále jedným smerom, takže prirodzene dochádza k pullbackom.
 • Umiestniť Take Profit čo najďalej, pričom cieľom je chamtivý pokus o väčší zisk.

Pridajte ďalšie túžby podľa svojej chuti. Myšlienkou však je, že obchodník porušuje pravidlá obchodného systému pod vplyvom svojej psychológie.

Chyby pri obchodovaní v prípade otvorenej straty

V prípade, ak je prvý obchod stratový, môže obchodník zažiť nasledujúce impulzy:

 • Uzavrieť obchod, aby strata nerástla, bez ohľadu na to, že SL je na svojom mieste, a obchodník vypočítal možné straty a riziká. Je psychologicky naozaj ťažké a dokonca desivé skončiť so stratou na vlastnom reálnom účte.
 • Keď sa cena blíži k SL, tak ho posunúť ďalej, pretože sa zdá, že sa cena nachádza na pokraji obratu.
 • Ak obchod najprv strácal, ale cena nedosiahla SL, obrátila sa a vrátila sa na úroveň vstupu, uzavrieť obchod čo najskôr. To by mohlo byť interpretované ako akési znamenie dané trhom, aby obchodník uzavrel bez straty.
 • Pridať do stratovej pozície a s väčším objemom, aby obchod uzavrel bez strát alebo so ziskom, keď sa cena začne korigovať. Mimochodom, tento prípad môže mať aj iné možnosti. Ak je druhý obchod ziskový, môže ho obchodník uzavrieť a držať ten, ktorý je stratový, aspoň po úroveň vstupu.

Ako sa riadiť pravidlami obchodovania

Všetky vyššie uvedené akcie sú opäť porušením vopred stanovených obchodných pravidiel. Ale čo bude nasledovať?

Prvá možnosť

Uzatvorením prvej objednávky so ziskom pokračuje obchodník nasledovne:

 • Zníži veľkosť lotu, často z obavy, že ak druhý obchod bude stratový, môže prísť o časť zisku.
 • Vstupuje na trh hneď po uzavretí prvej objednávky. Trader je inšpirovaný prvým ziskom a neuskutočňuje stratégie, ale očakáva, že cena bude pokračovať v predchádzajúcom pohybe.
 • Zvýši veľkosť lotu, súdiac podľa prvého výsledku, že obchodovanie na reálnom účte nie je o nič ťažšie ako na demo a dokonca prináša peniaze.
 • Zastaví obchodovanie úplne. To je opäť nesprávne a proti obchodnému systému, pretože ten navrhuje vstúpiť na trh, keď existuje zodpovedajúci signál. Preskakovanie signálov znamená porušenie pravidiel systému, čo by nakoniec mohlo narušiť konečný výsledok.

Druhá možnosť

Prvá objednávka je uzavretá so stratou. Obchodník môže konať nasledovne:

 • Zväčší veľkosť lotu a snaží sa získať straty naspäť.
 • Zníži veľkosť lotu v strachu z ešte väčšej straty a pokúsi sa aspoň dostať na úroveň pôvodného vkladu.
 • Otvorí novú pozíciu ihneď po zatvorení prvej. Medzitým nie je čas na rozvážne trhové rozhodnutia. Obchodník je vedený vášňou nikdy neukončiť obchodovanie bez zisku a nechce odísť so stratou.

Všetky tieto akcie však môžu namiesto obnovenia vkladu zvýšiť straty. Obchodník konajúci emocionálne pod vplyvom nevyspytateľnej psychológie iba prehĺbil existujúce problémy.

Záver

Ak je prvá objednávka zadaná do trhu a obchodník sa bráni porušovaním pravidiel obchodnej stratégie, rovnako to urobí znova a znova. Obchodný systém získa nové pravidlá: zavrie obchod, keď uvidí zisk, alebo posunie Stop loss na bod vstupu, alebo vyhodnotí trh z hľadiska inej stratégie, alebo opustí chat obchodníkov, keď mu kolegovia skazia obchod svojimi radami, atď. Obchodník na demo účte už vytvoril pravidlá založené na študijných materiáloch a uistil sa, že systém funguje dobre.

Pri jednaní v rozpore s pravidlami obchodného systému nedochádza k správnym záverom. Pokiaľ systém porušil, ale skončili so ziskom, interpretuje to ako pozitívny zážitok namiesto jednoduchého šťastia.

V skutočnosti by to mohlo byť jediné správne rozhodnutie, ale ak áno, systém, ktorý obchodník použil, nebol vyskúšaný. A nevyskúšaný systém nesmie byť použitý na reálnom účte, bez zrealizovaných testov na demo účte. Medzitým, ak obchodník skončí so stratou, začne sám seba karhať.

Téma psychickej pripravenosti na obchodovanie je jednou z kľúčových kompetencií, ktorú musí každý obchodník získať.

Autorom je spoločnosť RoboMarkets.cz

Upozornenie na riziká:

 1. Tento materiál a informácie v ňom obsiahnuté slúžia len pre informačné účely a v žiadnom prípade by nemali byť považované za poskytovanie investičného poradenstva na účely zákona o investičných spoločnostiach 87 (I) 2017 Cyperskej republiky, alebo akúkoľvek inú formu osobného poradenstva alebo odporúčania, ktoré sa týkajú určitého typu transakcií s určitými druhmi finančných nástrojov.
 2. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov alebo budúceho výkonu.
Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať