Graf pre všetkých, ktorí si myslia, že dom je dobrou investíciou

Už v jednom z májových článkov sme priniesli vysvetlenie, prečo dom nie je dobrou investíciou. Napriek tomu je pravdou, že mnoho ľudí sa na dom pozerá ako na tú najlepšiu dlhodobú investíciu.

Ľudia do nehnuteľností vkladajú dôveru, avšak či cena ich domu v priebehu rokov porastie a pohltí infláciu, to ich až tak nezaujíma. Veľa ľudí tak žije v omyle, keďže sa v kútiku duše mylne domnieva, že ich dom bude mať o niekoľko rokov oveľa vyššiu hodnotu a prinesie im solídny výnos.

Priložený graf nižšie ale jasne znázorňuje, že reálne ceny (očistené o infláciu) amerických nehnuteľností sa od roku 1890 takmer nezmenili!

Reálne ceny amerických domov sa od roku 1890 nezmenili!

 

 

Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať