Obchod so skúsenosťami

Počas procesu hľadania a získavania pracovnej pozície sa každý absolvent určite stretol s požiadavkou: prax v odbore. Táto požiadavka je absolútne zákonitá.  Nadradenosť soft-skills nad hard–skills avizujú zamestnávatelia už dlhší čas. Ku strate legitimity tejto požiadavky dochádza v okamihu hlbšieho preniknutia do procesu získavania praxe v odbore.

Nič v rukách

Pri nekritickom prijatí tejto dogmy (prax) nastáva situácia, že absolvent razom nemá pri „vyjednávaní“ so zamestnávateľom nič v rukách. Všetky aktivity, ktoré vykonal počas štúdia navyše (rôzne brigády počas leta, jazykové kurzy  atď.) ho posunú do finálnych kôl procesu prijatia do zamestnania, kde dochádza k spomínanému „vyjednávaniu“ o platových podmienkach či kompetenciách.

V tomto momente je na koni zamestnávateľ a určuje podmienky, ktorých úroveň je znížená na základe absencie praxe. Absolvent ich nemusí prijať, no s vidinou získania tejto našej dogmy pre budúcnosť a vedomia, že v iných podnikoch to môže byť podobné, stanovené podmienky nakoniec akceptuje.

Symbolické náklady

Absolventské praxe sú tiež postavené na legitímnom princípe. Absolventi dostanú príležitosť a zamestnávatelia pracovnú silu za symbolické náklady. Strata zmyslu takéhoto vzťahu, medzi absolventom a zamestnávateľom, nastáva, ak pracovná náplň nekorešponduje s hlavným cieľom ( aby bol absolvent skúsený).

Absolvent si nemôže dovoliť predčasne ukončiť absolventskú prax a začať odznova. Je v záujme zamestnávateľa to “zneužiť”.

Absolvent nemá motiváciu k výkonom (aj tak sa nič nenaučí) a zamestnávateľ nemá dôvod presúvať viac kompetencií na málo snaživého zamestnanca. Ďalším problémom často býva zneužívanie postavenia. Absolvent si nemôže dovoliť predčasne ukončiť absolventskú prax a začať odznova. Ak si to zamestnávateľ uvedomí a je v jeho záujme to „zneužiť“, má jedinečnú príležitosť.

Diskusia k novele zákona, ktorý upravuje túto problematiku v oblasti právnickej praxe potvrdzuje, že nie všade je všetko v súlade s „kostolným poriadkom“. Na tomto základe sú postavené obavy absolventov práva. Koncipienti by v prípade nedokončenia „praxe“ (zatiaľ ešte 3 roky) museli absolvovať novú ( potenciálne 5 ročnú).

Pestovanie kontaktov

Ďalším polienkom v ohni uplatnenia absolventov je networking, na Slovensku veľmi zaužívaná praktika. Táto praktika je taktiež absolútne právoplatná a má svoje miesto v teórii manažmentu ľudských zdrojov. Problém opäť nastáva, keď sa networking transformuje na rodinkárstvo. V tomto prípade je problematika praxe odsunutá na druhú koľaj a prioritou sa stávajú kontakty.

Na Slovensku teda máme kompetentné a účelné páky na uplatnenie absolventov v praxi. Množstvo projektov a kooperácií podnikov a vzdelávacích inštitúcií. A zároveň problém s uplatnením absolventov. Chce to čas alebo niečo iné?

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
Komentáre