Znižovanie energetických nákladov

0

Asociácia tureckých výrobcov stavených hmôt získala finančné prostriedky od Európskej únie na rozvoj a podporu financovania energetickej účinnosti v budovách v šiestich európskych krajinách.

Turecko ako predsednícka krajina tohto projektu Európskej únie bude spolupracovať s Albánskom, Belgickom, Bosnou a Hercegovinou, Macedónskom, Čiernou Horou a Srbskom. Taktiež spíše všetky druhy návrhov pre energetickú účinnosť pre Európsku komisiu. Verzia návrhu bude predložená do júna tohto roku. Celová výška finančných prostriedkov požadovaná na tento projekt je zatiaľ tajomstvom.

„Aby bolo možné udržať energetickú efektívnosť musíme robiť viac ako len energeticky úsporné žiarovky,“ povedal Bilmac, predseda asociácie. Pre zabezpečenie efektívnosti je potrebné zainteresovanie štátneho aj súkromného sektora. Cieľom je znížiť množstvo spotrebovanej energie v budovách o 20 %.

Zdroj: www.ansamed.biz

investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať