Prieskum: Absencia finančných znalostí

Za účelom zistiť finančné povedomie obyvateľov Spojeného kráľovstva bola rozbehnutá anketa s názvom Learndirect. Podľa jej zistení pre dvoch z troch opýtaných sú finančné záležitosti príliš mätúce, aby vedeli vybrať najlepšiu možnosť zhodnotenia a zachovania ich peňazí.Prieskum bol realizovaný na vybranej skupine 3 000 ľudí a jeho výsledky vyvolali obavy z finančného know-how v čase, keď sú rozpočty ostro sledované. Približne 80 % opýtaných si nebolo istých, na ktoré dávky a príspevky majú nárok.

Ľudia nemajú schopnosť riadiť svoje peniaze. Stále viac využívajú inštitúcie určené na poradenstvo   v oblasti finančných služieb obyvateľstvu. Po mnohých skúsenostiach organizácií sú silné ohlasy po väčšom finančnom vzdelávaní na školách.

Zdroj: www.bbc.co.uk

rm stock