Preferenčné postavenie Srbska na trhu

0

Srbsko vykázalo prebytok 1,2 mld. amerických dolárov za rok 2010 pri obchodných položkách, ktoré sledujú vývoz a dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych produktov.

Krajina vyviezla potraviny a iné produkty poľnohospodárstva v hodnote 2,24 mld. amerických dolárov, zatiaľ čo dovoz predstavoval iba 1,04 mld. amerických dolárov.

V roku 2010 vzrástol vývoz v poľnohospodárstve oproti predchádzajúcemu obdobiu o 15,3 % a dovoz vzrástol o 3,4 %. Vývoz poľnohospodárskych produktov tvorí z celkového vývozu krajiny 22,9 % a dovoz 6,2 %. Pomer exportu a importu bol 216,2 %.

Priaznivé obchodné výsledky boli dosiahnuté vďaka preferenčnému postaveniu srbských produktov na trhu EÚ a liberalizáciou obchodu s krajinami západného Balkánu.

Zdroj: www.ansamed.biz

investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať