IN: I. pilier versus II. Pilier – prvá časť

I. pilier versus II. Pilier – prvá časť

 

Od roku 2005 máme na Slovensku 3 piliere dôchodkového poistenia. My sa v najbližších častiach budeme venovať iba prvým dvom. Dôvodom, prečo nebudeme rozoberať tretí pilier je jeho nepovinnosť a značná podobnosť s druhým pilierom.

V dnešnej časti si stručne opíšeme rozdiel medzi danými piliermi a načrtneme nevýhody a výhody pôvodného dôchodkového sporenia.

Prvý pilier, nazývaný tiež priebežný, je pilier spravovaný sociálnou poisťovňou. Pred rokom 2005 každý povinne odvádzal 18% odvodov do tohto piliera (k hrubej mzde ešte zamestnávateľ platí 35,2 % a zamestnancovi je strhávaných zo mzdy 13,4 % na odvodoch – rok 2010  – pozn. autora). Dnes je I. pilier dotovaný 9 resp. 18 % odvodov. Deväť percent platia tí, ktorí sa rozhodli sporiť si aj v druhom pilieri a 18% odvádzajú občania, ktorým ostáva 10 a menej rokov do dôchodku, prípadne sa dobrovoľne rozhodli nevstúpiť do kapitalizačného piliera. Kapitalizačný je teda druhý pilier. Tento nový prvok v sporení na dôchodok tvoril podstatnú časť dôchodkovej reformy. Spravovanie a ukladanie peňazí majú na starosti správcovské spoločnosti, ktoré sú nezávislé od štátu. Peniaze vložené do druhého piliera sa snažia súkromné spoločnosti zhodnotiť na finančných trhoch, či už nákupom dlhopisov alebo akcií. Od toho závisí aj rizikovosť jednotlivých fondov.

Nevýhody prvého piliera, ktoré uvádzajú liberálni ekonómovia a politici:

  • Nespravodlivý ( vypočítava dôchodky na rovnostárskom princípe )
  • Nezodpovedný ( štát dáva občanom signál, že sa o nich postará )
  • Neslobodný ( štát prikazuje, kedy pôjde občan do dôchodku )
  • Neudržateľný ( pokles prispievateľov a vzrast dôchodcov )
  • Nemorálny ( občan na dôchodku „prejedá“ peniaze niekoho iného, nie svoje )
  • Nedôstojný ( dôchodca čaká každý rok od vlády, o koľko a či vôbec mu zdvihnú dôchodok nehovoriac o jeho súčasnej malej výške )
  • Demotivujúci ( ak sa občan rozhodne pracovať dlhšie, platí na odvodoch viac, pričom dôchodok bude poberať kratšie )

Hore uvedené definície sú najčastejšie argumenty liberálnych ekonómov a pravicových politikov proti I. pilieru. No pozrime sa na to z nezaujatého pohľadu:

Nespravodlivý – nesúhlasím. Pre zdravých, vzdelaných a priebojných jedincov je určite systém nespravodlivý. Ale nie každý má vlastnosti podnikať, dosiahnuť vyššie vzdelanie, prípadne nájsť si lepšie platenú prácu. A v tom je zásadná chyba tejto kritiky. Nie všetci sme pekní, vzdelaní, priebojní a ambiciózni!

Nezodpovedný – s touto časťou môžeme viac – menej súhlasiť, štát má pôsobiť ako záchranca v ťažkých chvíľach, s ktorými nepočítame. No s tým, že budem raz starý počítať treba!

Neslobodný –  oprávnená kritika, neexistuje voľba výberu

Neudržateľný – podľa prognóz, ktoré vydali relevantné inštitúcie, to tak je – populácia starne. Prognóza sa síce nemusí uskutočniť, ale je vysoká pravdepodobnosť jej naplnenia. Takže opäť oprávnená kritika.

Nemorálny – toto je najväčší blud, ktorým sa argumentuje v prospech II. piliera. S troškou nadsadenia teda budeme tvrdiť, že každý štátny úradník, ktorí je platení z našich daní, je nemorálny? Funkciou daní a odvodov je zmierňovať spoločenské rozdiely, čo dôchodky určite zmierňujú.

Nedôstojný – oprávnená kritika, ktorá zároveň spôsobuje zvyšovanie rozpočtových deficitov pred voľbami. Však prečo si nekúpiť viac ako milión voličov vyššími dôchodkami?

Demotivujúci – pri zlom nastavení určite je, ale faktor motivácie sa dá nastavením vhodných parametrov zmeniť, takže neoprávnená kritika.

S predchádzajúceho nám vyplýva, že súčasný systém je nezodpovedný, neslobodný, neudržateľný a nedôstojný k naším dôchodcom. Určite by som k tejto kritike pridal aj politické riziko. Drvivú väčšinu obyvateľov Slovenska nezaujíma deficit a ostatné makroekonomické ukazovatele. To, že mi dnes politik sľúbi v budúcnosti vysoký dôchodok neznamená, že ho aj dostanem. Pozrime sa však na pozitívnu stránku I. piliera.

  • Systém je generáciami overený
  • je odolnejší voči krízam a inflácii, ktoré neznižujú jeho hodnotu
  • posilnenie solidarity ( aj keď v dnešnej dobe sme svedkami zavedenia zásluhovosti do I. piliera, čo znižuje túto pozitívnu vlastnosť )

Vidíme, že nevýhod je omnoho viac ako výhod. Preto treba urobiť zmenu. Zatiaľ bol zavedený druhý pilier dôchodkového sporenia ( aj keď výraz sporenie je minimálne nepresný, presnejší pojem by bol kolektívne investovanie ). V ďalšej časti série IN: odvody a dôchodky sa budeme zaoberať nevýhodami II. piliera.

Matúš Grega

matus.grega@investicne.sk

© Investičné noviny

V sérii IN: Odvody a dôchodky, Vám každý pondelok prinesieme analýzy a názory na tému dôchodkov a odvodov u nás a vo svete.

Redakcia IN

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať