IN: Výhody II. piliera

Dnes si povieme hlavné výhody II. piliera dôchodkového sporenia. Výhody rozdelíme na dve časti, a to z pohľadu verejných financií a z pohľadu občana.

Pohľad verejných financií:

Dlhodobá udržateľnosť je hlavná a nespochybniteľná výhoda (ak abstrahujeme od katastrofických scenárov, že peniaze stratia svoju funkciu a iných, ktoré sme opísali v predchádzajúcich častiach). Demografické zmeny už nebudú mať tak výrazný vplyv na hospodárenie krajiny a odbremenia štátny rozpočet od neustáleho dotovania sociálnej poisťovne. Dopátral som sa aj ku kritike dlhodobej udržateľnosti. Tá tvrdila, že ak vyriešime nezamestnanosť a tým porastú odvody a ak vyriešime odvodové úniky, verejné financie nebudú tak veľmi zaťažené. Kritika takisto popierala zlý demografický vývoj a tvrdí, že sa môže rýchlo zmeniť. Riešenie nezamestnanosti a tým vyšších príjmov z odvodov bude mať pozitívny efekt aj pri zavedení II. piliera! A otázkou II. piliera predsa nie je riešenie nezamestnanosti?! Tvrdenie, že starnutie obyvateľstva sa môže zmeniť a nemôžeme ho predpovedať, je zatváranie očí pred krutou realitou. II. pilier, či sa to niekomu páči alebo nie, odbremení verejné financie od demografických výkyvov a takisto aj zmenách v nezamestnanosti.

Čiastočné odstránenie politického vplyvu. Slovo čiastočne je tam uvedené zámerne. Po reforme dôchodkového systému SR sa na Slovensku stihli vystriedať dve vlády. Každá z nich už stihla zasiahnuť do dôchodkovej reformy, či už viac alebo menej. Preto nemôžeme hovoriť o úplnom odstránení vplyvu politikov. Avšak zásadný posun tam je. Ľudia citlivejšie vnímajú každú zmenu v II. pilieri a sú vedené rozsiahlejšie diskusie pri každom otvorení tejto témy. To znamená, že politici sú viac kontrolovaný občanmi a nemôžu si svojvoľne robiť, čo chcú.

V kapitalizačnom pilieri si každý sporí svoje vlastné peniaze a dokonca sa môžu aj dediť. To je obrovská zmena oproti súčasnému systému. Pre hospodárstvo to prináša vyššiu motiváciu jednotlivca odvádzať odvody a s tým súvisí aj znižovanie nezamestnanosti.

Pohľad jednotlivca:

Vyššia spravodlivosť je výhodou pre jednotlivcov, ktorí majú predpoklady dosahovať vyššie mzdy. Ako som už povedal v predchádzajúcich častiach, nie každý je pekný, vzdelaný a schopný nájsť si lepšie platenú prácu, a preto táto výhoda platí len pre určitú časť populácie. Je na dlhšiu diskusiu, aká veľká je táto časť obyvateľov. Jednoznačne som proti zásluhovosti v prvom pilieri, pretože túto funkciu na seba preberá nový, kapitalizačný pilier.

Vyššia sloboda oproti dnešnému systému. Môžem si vybrať, kto bude moje peniaze spravovať, prípadne si môžem vybrať za jediného správcu mojich peňazí sociálnu poisťovňu (ďakujeme súčasnej vláde, že všetkým mladým túto možnosť zobrala).

 

Prehľadnosť v oblasti sporenia na dôchodok. V minulosti nebolo možné prísť do sociálnej poisťovne a zistiť údaje o celkových odvedených odvodoch, prípadne koľko mám nasporené na dôchodok. Zavedenie druhého kapitalizačného piliera prinieslo aspoň čiastočné sprehľadnenie finančných tokov medzi občanom a štátom, a tak je to vítaná pozitívna zmena z pohľadu každého jednotlivca.

Výhod a nevýhod je určite viac a všetky by sa nezmestili ani na desiatky strán. Cieľom bolo poukázať na najväčšie trhliny v systéme a zároveň na pozitíva, ktoré nám reforma dôchodkového sporenia priniesla. V nasledujúcich častiach série IN: odvody a dôchodky už odbočíme od reality a zameriame sa na existujúce návrhy v oblasti reformy odvodov a dôchodkov.

Matúš Grega

matus.grega@investicne.sk

© Investičné Noviny

V sérii IN: odvody a dôchodky, Vám každý pondelok prinesieme analýzy a názory na tému dôchodkov a odvodov u nás a vo svete.


rm stock