IN: Úloha dôchodku a úvod do odvodového bonusu

Dôchodok je platba, ktorá by mala starším občanom pomôcť dožiť starobu a zabezpečiť základné potraviny, ubytovanie a šatstvo. No spoliehať sa na to, že si zo štátneho dôchodku budeme platiť cestu okolo sveta, prípadne BMW, je prinajmenšom hlúpe. Možno to tak funguje vo Fínsku, USA alebo Francúzsku, ale aj tam zisťujú, že takýto luxus je dlhodobo neudržateľný, respektíve si tento vysoký štandard spoločnosť udržiava na základe vysokých daní. V našej mentalite je však zakódované ( a ešte pár generácii aj bude ) vysoké vyhýbanie sa daňovej povinnosti, prípadne rozkrádanie štátu, preto na škandinávsky sociálny systém zabudnime. Jedinou možnosťou v našich končinách je samostatné sporenie jednotlivca na starobu.

Úlohou štátu je poskytovať dôchodcom platbu, ktorá by im pomohla vyriešiť základné existenčné otázky. Všetko navyše si musíme nasporiť. Pod sporením nemyslím len ukladanie peňazí na účte, ale aj zveľaďovanie a rozširovanie svojho majetku, z ktorého neskôr máme určitý výnos ( nájomné, dividendy, rentu atd. ). Úlohu minimálneho dôchodku rieši I. pilier, z ktorého by po odstránení zásluhovosti vzniklo akési životné minimum. Pomaly sa tak dostávame k hlavnej myšlienke Odvodového bonusu ( OB ), no vráťme sa na chvíľu späť do histórie. Súčasný systém sociálneho zabezpečenia začal u nás fungovať v 50-tych až 60-tych rokoch minulého storočia. Pred 2.svetovou vojnou sme nemali žiadne dávky v nezamestnanosti, žiadny dôchodok, žiadne nemocenské. Zomierali vtedy ľudia od hladu? Chcete tvrdiť, že každý kto sa dožil staroby, bol okamžite bezdomovec? Ja si myslím, že nie ( áno, musel pracovať až do smrti, ale kto bol aj v tej dobe rozumný a vedel hospodáriť s peniazmi, dokázal si zabezpečiť dôstojnú starobu ). Tým chcem ukázať na dva rozdielne extrémy. Sociálne dávky dnes a v minulosti.

Úlohou OB nie je ich úplne zrušenie, ale dosiahnutie určitého vyrovnaného stredu, ktorý bude motivovať ľudí zabezpečiť sa vlastnými silami a v najhoršom prípade im poskytne pomocnú ruku na prežitie. Porozmýšľajte o tom, čo čakáte od svojho dôchodku. V ďalšej časti série IN: odvody a dôchodky, sa budeme bližšie venovať Odvodovému bonusu.

Matúš Grega

matus.grega@investicne.sk

© Investičné Noviny

V sérii IN: odvody a dôchodky, Vám každý pondelok prinesieme analýzy a názory na tému dôchodkov a odvodov u nás a vo svete.

Redakcia IN

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock