Odvody a dôchodky

IN:Nevýhody Odvodového bonusu

OB je „predávaný“ spoločnosti ako nový systém sociálneho zabezpečenia, kde každý dostane viac. Nemusí to byť vždy pravda. Odvodový bonus so sebou nesie mnoho rizík, ktoré nemôžeme podceniť. Nevýhody OB rozdelíme na dve časti, makroekonomické a mikroekonomické, teda z pohľadu štátnej kasy a z pohľadu jednotlivca ...

IN: Odvodový bonus a jeho výhody

Možno si kladiete otázku, prečo každý rozoberá „Sulíkov“ odvodový bonus? Odpoveď ma napadá len jediná: poznáte iný ucelený systém, ktorý by komplexne riešil sociálnu politiku štátu? Kniha „Odvodový bonus“ od Richarda Sulíka je 240 stranová publikácia a na Slovensku nič komplexnejšie asi nevzniklo. Dopredu upozorňujem, že chceme poukázať nielen na dobré, ale aj zlé stránky OB. Takisto cieľom...

IN: Úloha dôchodku a úvod do odvodového bonusu

Dôchodok je platba, ktorá by mala starším občanom pomôcť dožiť starobu a zabezpečiť základné potraviny, ubytovanie...

IN: Výhody II. piliera

Dnes si povieme hlavné výhody II. piliera dôchodkového sporenia. Výhody rozdelíme na dve časti, a to z pohľadu verejných financií a z pohľadu občana....

IN: I.pilier vs. II. pilier – 2.časť

Spýtajte sa Vašich najbližších, ktorí sporia v II. pilieri, do ktorých cenných papierov investuje ich správcovská spoločnosť...

IN: Mladí si dôchodok neužijú

V poslednom období často počúvame od politikov, že „znížime odvodové zaťaženie“ alebo „odvody sú príliš vysoké“. Platiť k hrubej mzde zamestnanca dodatočných 35,2 % na odvodoch je naozaj veľa. Nečudujme sa...

IN: I. pilier versus II. Pilier – prvá časť

Od roku 2005 máme na Slovensku 3 piliere dôchodkového poistenia. My sa v najbližších častiach budeme venovať iba prvým dvom. Dôvodom, prečo nebudeme rozoberať tretí pilier je jeho nepovinnosť a značná podobnosť s druhým pilierom....