IN: Mladí si dôchodok neužijú

V poslednom období často počúvame od politikov, že „znížime odvodové zaťaženie“ alebo „odvody sú príliš vysoké“. Platiť k hrubej mzde zamestnanca dodatočných 35,2 % na odvodoch je naozaj veľa.Nečudujme sa teda narastajúcemu množstvu živnostníkov, čiernej práce alebo vyplácaniu časti mzdy „na ruku“. Motivácia mať vlastných zamestnancov je mizivá. Tvrdenia o znížení odvodového zaťaženia sú, a na dlhú dobu ostanú klamstvom! Uveďme si najskôr niekoľko štatistík:

Demografia – 2009 ( aktuálne údaje – Slovstat )

  • Produktívne obyvateľstvo ( 25 – 64 rokov) – 3,14 mil. obyvateľov
  • Neproduktívne obyvateľstvo – 2,28 mil. obyvateľov ( z toho cca 1,15 mil. dôchodcov )
  • Spolu – 5,42 mil. obyvateľov
  • 1 pracujúci = 0,37 dôchodcu

Demografia – prognóza 2025 ( Slovstat )

  • Produktívne obyvateľstvo ( 25 – 64 rokov) – 2,99 mil. obyvateľov
  • Neproduktívne obyvateľstvo – 2,53 mil. obyvateľov ( z toho cca 1,3 mil. dôchodcov )
  • Spolu – 5,52 mil. obyvateľov
  • 1 pracujúci = 0,44 dôchodcu
  • Rok 2055 – až 0,60 dôchodcu na jedného pracujúceho ( 62% nárast oproti roku 2009 )

Ak do roku 2055 môžeme očakávať rast pomeru dôchodca/pracujúci o 62%, čiže bude treba vyplácať viac dôchodkov a súčasne bude menej pracujúcich, znižovanie odvodov neprichádza do úvahy.

Čo môžeme očakávať?

Jednoduchá rovnica X=Y ( kde X sú sociálne platby krajiny a Y príjmy rozpočtu ) musí ostať zachovaná. Takže môžeme udržiavať stranu X na súčasných hodnotách ( znižovať dôchodky, resp. zvýšiť vek odchodu do dôchodku ) alebo zvýšiť Y ( vyššie príjmy rozpočtu zvýšením daní alebo odvodov ). Zvýšenie daní a odvodov na úroveň, ktorá pokryje výpadok zo starnutie obyvateľstva by bolo politickou samovraždou a je to krajne nepravdepodobné. Hovoriť o znížení dôchodkov hádam nemá ani význam. A tu sa dostávame k pointe nadpisu môjho článku. Jediným riešením je zvýšiť dôchodkový vek. V súčasnosti to je na Slovensku 62 rokov. Otázka je jasná: o koľko a kedy ho budeme zvyšovať? Odpoveď nechávam na každého z Vás.

Matúš Grega

matus.grega@investicne.sk

© Investičné noviny

V sérii IN: odvody a dôchodky, Vám každý pondelok prinesieme analýzy a názory na tému dôchodkov a odvodov u nás a vo svete.

Redakcia IN

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať